Facebook
RSS
Print

Laiaküla üldkoosolek külavanema valimiseks 9.septembril kell 14

09.08.2018

Laiaküla küla üldkoosolek külavanema valimiseks toimub 9. septembril kell 14.00 Laiakülas, Käärametsa tee 13 juures oleval 2. ringil.

Päevakorras: Külavanema valimine

Külavanema kandidaadiks võib olla Laiaküla täisealine isik.
Kandidaadid, koos nõusolekuga kandideerimiseks, tuleb esitada Viimsi Vallavalitsusele hiljemalt 1 nädal enne valimiste toimumist. Esitatud kandidaatide nimed avaldatakse Viimsi valla veebilehel hiljemalt 5 päeva enne valimiste toimumist.

Külavanema täpsemad õigused ja kohustused on sätestatud Viimsi valla põhimääruse §-des 61-66.
Külavanema valimised viiakse läbi Viimsi valla põhimääruse § 66 ja § 68 sätteid arvestades.

Külavanema valimistel saavad hääletada Rahvastikuregistri andmetel Laiakülas elavad vähemalt 18-aastased isikud. Hääletamisel osalemiseks peab kaasas olema isikut tõendav dokument.
Volituste alusel teiste isikute eest hääletada ei saa!

Viimsi Vallavalitsus