Facebook
RSS
Print

Lugupeetud Viimsi valla elanik

Viimsi vallavalitsuse eestvedamisel koostatakse Viimsi valla kooli- ja koolieelsete lasteasutuste võrgu arengukava. Selle tarvis  soovime saada Viimsi valla elanike arvamusi valla hariduselu kohta.

Palun täitke järgmine küsimustik. Vastamine on anonüümne ja vastuseid kasutatakse üldistatud kujul Viimsi valla haridusasutuste võrgu arengukava väljatöötamisel.

SISSEJUHATAVAD SELGITUSED

Viimsi Vallavalitsus lasteaia- ja koolipidajana soovib pakkuda igale õpilasele võimalikult sobivat õpikeskkonda. Selleks, et Viimsi valla lapsed saaksid tulevikus parima hariduse koduvallas, on vajalik tagada hariduse kättesaadavus, selle kvaliteet ja haridusasutuste optimaalne võrk. Tänane hariduasutuste võrk on üle koormatud. Selle võimalikud muutused on ühelt poolt mõjutatud riiklikul tasemel kavandatavatest hariduspoliitilistest muudatustest, teisalt soovist pakkuda koduvallas õppijatele parimaid lahendusi hariduse omandamiseks.

Aastatel 2000-2011 on Viimsi valla elanike arv mitmekordistunud. Samuti on oluliselt kasvanud laste arv. Ka lasteaia- ja koolikohtade arv vallas on kasvanud, kuid see ei rahulda tänaseid vajadusi. Vaja on jätkuvalt investeerida haridusse ja seda vaatamata asjaolule, et juba praegu on Viimsi valla eelarves haridusele raha eraldamine väga tähtis prioriteet.