Facebook
RSS
Print

Kuue võlgades omavalitsuse suhtes algatati korrigeerimismenetlus

25.11.2014

24. novembril võis lugeda uudist, et kuues omavalitsuses algatati korrigeerimismenetlus, nende hulgas Viimsis. See on tekitanud küsimusi, mis vajavad vastuseid. Et tegemist on formaalse protseduuriga, öeldi korduvalt välja Rahandusministeeriumi poolt. Edastame siinkohal Rahandusministeeriumi ja valla selgituse viimsilastele: 

Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadus kohustab Rahandusministeeriumi alustama korrigeerimismenetlust, kui omavalitsus koos oma äriühingute ja sihtasutustega ületab kaks aastat järjest netovõlakoormuse piirmäära. Menetluse algatamine on seega formaalsus. Selle menetluse käigus valla rahaasjadesse ei sekkuta. Vald võtab endale kohustuse mitte oma finantsseisu halvendada ja kohustub ise oma netovõlakoormuse viima piirmäära sisse. See on Viimsi valla järgmisse eelarveperioodi sisse planeeritud. Aega on lisaks jooksvale eelarveaastale veel neli aastat. Viimsi kohustused jõuavad piirmäära sisse 2015. aastal ja sellega menetlus lõppeb.

Korrigeerimismenetlust ei tohi segamini ajada saneerimismenetlusega, kus riik sekkub alles pärast nelja-aastase tähtaja ületamist, juhul kui valla kohustused netovõlakoormuse piirmäära ikka ületavad. Siis koguneks komisjon, kus riigi esindajad aitavad kulusid kokku tõmmata või muul moel järje peale saada. Sellist menetlust on algatatud ainult üks kord sügava kriisi ajal ühe valla suhtes.
Piirangud EL-i toetuste kasutamisele tähendavad seda, et toetusi võib vallale määrata, aga toetuse summa saab vallale üle kanda alles pärast menetluse lõppu ehk Viimsis ärgmise aasta sees.

Viimsi vald on võtnud laene selleks, et täita seadusest tulenevaid ülesandeid ja kohustusi kogukonna ees. Vald on investeerinud uutesse lasteaedadesse ja koolidesse selleks, et tagada viimsi lastele lasteaia ja koolikohad (Viimsi Keskkool, Karulaugu kool, Randvere Kool ja Randvere lasteaed).
Suure osa võetud laenukohustustest moodustab valla vee-ja kanaliseerimisprojekti rahastamine selleks, et viimsilastele oleks tagatud kaasaegne vee- ja kanalisatsiooniteenus.

Laenuvõtmiseks on olnud sisulised ja väga praktilised põhjused. Viimsi vald pole kuangi laenu võtnud selleks, et lihtsalt laenata.

Kõik valla laenukohustusted on täidetud graafiku järgi, ühtegi tähtaja ületanud võlgnevust krediidiasutustele ei ole. Vald on oma likviidsete varade mahtu kasvatanud aasta algusest (ca 400 tuh eurot) tänaseks pea viis korda (ca 2 000 tuh eurot). Eelarve täitmine on kooskõlas eelarvega - tulude laekumine ületab prognoosid ja kulude täitmine liigub alla plaani.

 

Riina Solman