Facebook
RSS
Print

Küsitluse tulemused valla lastega perede olukorrast

15.02.2013

Viimsi valla lastega perede olukorrast ülevaate saamiseks viidi läbi veebipõhine ankeetküsitlus, milles keskenduti teabe kogumisele lastega peredele osutatavate teenuste ja nendega rahulolu kohta. Ankeedis esitati 13 küsimust vastuste kinniste variantidega, millest vastaja valis endale sobivaimad. Igal vastajal oli võimalus küsimustele antud vastuseid põhjendada ja esitada oma ettepanekuid. Küsitlus toimus ajahemikus 22. detsember 2012 kuni 14. jaanuar 2013.
Vaata küsitluse tulemusi (pdf)