Facebook
RSS
Print

Kultuuri- ja spordivaldkond 2016

03.02.2017

2016. aasta jooksul  tähistas Viimsi vald Viimsi nime esmamainimise 775. aastapäeva. Mitmed aasta jooksul toimunud erinevaid sündmused kandsid juubelitähtpäeva märki. Kogu Eesti tähistas merekultuuri aastat ning mitmed Viimsis toimunud sündmused kandsid merekultuuri aasta ideed. 

14. mail  toimus Randvere külas VIII Harjumaa seeniortantsupidu „Tantsurõõm“, kus osales 17 tantsurühma 200 osavõtjaga. Sündmuse korraldajaks oli MTÜ Viimsi Päevakeskus.

15. mail  toimunud My Fitness Viimsi Jooks sai uue nime, kuna aastaid Viimsi valla poolt korraldatud rahvaspordiüritust Viimsi Jooks viis seekord läbi tuntud spordiklubi My Fitness. Klubiga jätkatakse koostööd ka edaspidi, et kasvatada seni kohalikust liikumisharrastuse üritusest suure osavõtjate arvuga jooksusündmus, kuhu tahetakse osalema tulla üle Eesti ja miks mitte veel kaugemalt. 2016. a  My Fitness Viimsi Jooksu üritusel osales erinevatel distantsidel kokku ca 1000 spordiharrastajat. 

4. juunil toimus Viimsi poolsaarel traditsiooniline Viimsi rattaretk, mille finišiks oli Lubja külaplats, kus samas algas Rannarahva piknik mitmekesise rahvakultuuri programmiga.

6. juunil toimus Viimsi Staadionil meeleolukas vabaõhuetendus „Sa tule nüüd“, kus lõid kaasa väga erinevates vanustes tantsijad. Samal päeval toimus Haabneemes tänavakunsti aktsioon, mille kestel loodi põnevat liivakunsti.

30 - 31. juulil toimus Viimsi poolsaarel ja saartel traditsiooniline Rannarahva festival ja Viimsi kohvikutepäev (teist korda), millest võttis osa arvukalt eriilmelisi kodukohvikuid ja rohkesti publikut.

24. augustil tähistati Prangli saarel auriku „Eestirand“ huku 75. aastapäeva mälestusürituse –ja konverentsiga. 

2016.aastal sai hea hoo sisse Andres Kaarmanni  juhitud Viimsi mälumäng, mille 5 etappi toimusid Rannarahva Muuseumis. Mälumängu sari jätkub ka 2017. aastal.

Rannarahva muuseum andis sügisel välja rohkete illustratsioonidega põhjaliku 370-leheküljelise raamatu „Prangli – ajaoaas Soome lahes“. Raamatu koostamist alustati 2014.aastal Raamat on järjekordne soliidne väljaanne Rannarahva muuseumi juba avaldatud raamatute seas. Raamatu kirjastamist toetasid paljud annetajad, samuti Viimsi vallavalitsus ning Kultuurkapital.

EELK Viimsi Püha Jaakobi kirik on alates 2013. aastast võtnud ette suure väljakutse – rajada kirikusse orel. 2007. aastal pühitsetud kirikuhoone on alates selle avamisest kohe algusest peale olnud hinnatud kontserdipaik ja tänapäeval tehakse kirikus ka tippsalvestusi. Alates 2013. aastast on kirik aktiivselt töötanud oreli rajamise nimel. Oreli, mille maksumus on 150 000 eurot, ehitab saksa oreliehitusfirma Werkstätte für Orgelbau Mühlaisen GmbH. Tänaseks on annetustena kogutud üle 90 000 euro.  Viimsi vald toetas 2016. aastal oreliehituse fondi 7 000 euroga ning lisaks eraldas veel 7 000 eurot kirikuhoone katuse ja välisukse remondikulude katmiseks.  Koguduse eesmärk on kiriku orel saada valmis ja avada pidulikult 25. juulil 2017, mil kirik tähistab Jaakobi päeva.

2015. aasta novembrist avatud Viimsi staadion on 2016. aasta jooksul olnud aktiivselt kasutuses– siin toimuvad koolide ja ka lasteaedade kehalise kasvatuse tunnid, sporditreeningud, võistlused ning kultuurisündmused. Staadion on saanud täiendust vajaliku inventari osas. Staadioniga külgneval kinnistul algavad 2017. aastal Karulaugu spordihoone ehitustööd. Hoone mahutab tenniseväljakud, pallimängude väljakud ning vajalikud abiruumid staadioni teenindamiseks, ruumid spordiklubidele ja seonduvatele teenuste tarvis.

2016. aastal alustati kahe valgustusega terviseraja ehitamist - Karulaugu/Haabneeme ning Randvere terviserajad. Mõlemad terviserajad valmivad sel aastal. Jätkati ehitustöid Lubja suusanõlval, kus on rajatud parkimisala ning kunstlik veekogu – tiik, mis on vajalik kunstlume tootmiseks. Nõlva operaator on paigaldamas mäetõstukeid ja loodame veel sel talvehooajal mäeteenuseid proovida.      

20. detsembril avati Karulaugu terviseraja juures Haabneeme võimlemislinnak. Kogu maailmas võidavad sellised linnakud populaarsust, vabas õhus avalikes kohtades asuvatel võimlemisriistadel on igaühel võimalus trenni teha. Eestis on see liikumine alles arenemas ja võime julgelt öelda, et Haabneeme võimlemislinnak on täna riigi üks parimaid selletaolisi! Veel remonditi 2016.a põhjalikult Viimsi mõisa pargis asuvat rularampi.        

Koostati veel kaks olulist valdkonna ehitusprojekteerimise dokumenti. OÜ Esplan sai valmis Viimsi Kaunite Kunstide Kooli eelprojekti. Tänase Viimsi vallamaja ja Viimsi Huvikeskuse hoone (Nelgi tee 1) hõlmavad tulevikus kaunid kunstid. Ühes hoones saavad kodu Viimsi Muusikakool, Viimsi Kunstikool ning tänased asukad - Viimsi Huvikeskus ja Noortekeskus. Hoonesse kavandatakse ka kaks saali – mitmefunktsionaalne suur saal ning kammersaal. 2017. a jooksul jätkatakse ehituse põhiprojektide koostamist ja loodetavasti saab ehitustöödega alustada 2018. aastal. 2016.a valmis ehitusprojekt (Klotoid OÜ) Randvere Kooli juures asuva välispordiväljaku rajamiseks. Väljak ehitatakse 2017. aastal.

Ott Kask

Viimsi valla haridus- ja kultuuriameti kultuuri- ja sporditeenistus