Facebook
RSS
Print

Kui näed kahtlast tegevust, siis teavita politseid

30.01.2017

Politseinikud uurivad hiljutisi vargusi ning teevad selgeks, kuidas need võimalikuks said. Inimesed pööravad aina enam tähelepanu vara kaitsele ning see on üks põhjustest, miks eluruumidest vargusi jääb vähemaks.

Tuleb meeles pidada, et kõige suurema töö vara kaitseks saame teha ära ise:

  • Vii väärtuslikud asjad hõlpsasti ligipääsetavast aiast, garaažist ja kuurist ära või lukusta need korralikult.
  • Kodust lahkudes sulge alati kõik uksed, isegi kui kodu valvab koer või naabri tähelepanelik pilk.
  • Vara aitavad kaitsta ka valvesüsteemid ja kaamerad. Vali signalisatsioon peletab vargaid ning tehissilm jäädvustab ta politseinike jaoks.

Märkimisväärne arv vargusi pannakse toime, sest ohver jättis või unustas pahaaimatult ukse lukust lahti. Palju vargusi jääks toimumata, kui teeksime omalt poolt kõikvõimaliku vara kaitseks. Meenuta seda ka lähedastele ja sõpradele. Praegu aga jätkavad uurijad varguste ja pikanäpumeeste kohta info kogumisega ning töö nende tabamiseks käib.

NB! Kui märkad kahtlast tegevust, siis teavita sellest koheselt politseid helistades lühinumbril 112.

Politsei- ja Piirivalveamet