Facebook
RSS
Print

Korraldatud jäätmeveost Viimsi vallas

20.03.2013

Viimsi Vallavalitsus ja Eesti Keskkonnateenused AS sõlmisid kokkuleppe korraldatud jäätmeveo ja jäätmejaama opereerimise lepingute pikendamiseks kuni 1. märtsini 2014. Korraldatud jäätmeveo lepingu pikendamise kokkuleppe üks punkt sätestab kõikide jäätmemahutite tühjendamise hinna languse 10% alates 1. märtsist 2013. Ühtlasi võrdsustub Prangli saarel kasutatava jäätmekoti tühjendamise hind mandril kasutatava 140 liitrise konteineri tühjenduse hinnaga.

 

Veel tuletame meelde, et alates 1. maist 2013 lõpevad vabastused korraldatud jäätmeveost, mis sõlmitud suvilatele talveperioodiks. Perioodil 1. maist kuni 30. septembrini on suvilaomanikel kohustus olla korraldatud jäätmeveoga liitunud. Seda sõltumata suvila kasutamise sagedusest ja tekkivate jäätmete hulgast. Väga erandlikel juhtudel on võimalik taotleda vabastust ka suveperioodiks, kuid erandlik olukord ei ole kindlasti see, et suvilat ei kasutata ja jäätmeid ei teki.

Vabastuse saamiseks alates 1.oktoobrist tuleb esitada vallale kirjalik taotlus, kus näidatakse ära põhjus, miks vabastust taotletakse, elukoht, kus on liitutud korraldatud veoga, samuti võime küsida lisadokumente, mis näitavad ära vee ja elektrikulu vabastataval objektil ja põhielukohas tasutavaid jäätmeveo arveid.

Korraldatud jäätmeveo küsimustega tegeleb vallas jätkuvalt keskkonnaamet ja alates  13. märtsist 2013 keskkonnaspetsialist Aet Põld, tel 602 8859.

Taotluse võib esitada kas kirjalikult Viimsi Vallavalitsuse postiaadressile Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001, meiliaadressile aet at viimsivv dot ee või tuua ise valla keskkonnaametisse või infolauda.