Facebook
RSS
Print

01.12.2016

23. detsembril 2016 on Viimsi Vallavalitsus suletud.

VIIMSI VALLAVALITSUS

02.11.2016

Tel:+372 6028 800
Faks:+372 6028 801
E-post:info[ät]viimsivv.ee
 
Arved palume saata Viimsi Vallavalitsusele e-posti aadressil arved[ät]viimsivv.ee
 
Vallavalitsuse töötajate e-posti aadressid on kujul eesnimi.perenimi@viimsivv.ee
 
Tööaeg vallavalitsuses:Vastuvõtu ajad:
E8.00-17.30E 14.00-17.30
T-N8.00-17.00N  9.00-12.00 ja 14.00-17.00
8.00-14.00 
 
Registrikood 75021250
 
Swedbank a/a 221010936477, IBAN: EE182200221010936477
Nordea Pank 17002666794, IBAN: EE111700017002666794

Viimsi Vallavalitsuse liikmed

Vastuvõtu ajad: E 14:00-17:30 ja N 9:00-12:00
eelregistreerimisega tel 6028 803

ametikoht
telefon
nimi ja e-post
haridus ja eriala
vallavanem
6028 803
Alvar Ildkõrgem, ehitusinsener
abivallavanem6028 803Margus Kruusmägikõrgem, kaubanduse ökonoomika ja organiseerimine; rahvusvaheline ärijuhtimine
abivallavanem6028 803Jan Trei kõrgem, õigusteadus
abivallavanem6028 803Oliver Liidemannkõrgem, rahvusvaheline noorsootöö
abivallavanem6028 803Margus Talsikõrgem, majandus
rahandusameti juhataja6028 813Randar Lohukõrgem, ärikorraldus

Vallavalitsuse liikmete tööjaotus

VALLAKANTSELEI

Vallasekretäri vastuvõtu ajad:E 14:00-17:30 ja N 9:00-12:00

ametikoht ja -juhend
telefon
nimi ja e-post
haridus ja eriala
vallasekretär
6028 803
Kristi Tomingas
rakenduslik kõrgem, õigus
6028 803
Gunnar Kender
kõrgem, õigusteadus
6028 803
Merit Renlund
kõrgem, õigusteadus
jurist
6028 872
Nele Kilk
kõrgem, õigusteadus
klienditeeninduse juht
6028 800
Irja Roots
keskeri, tehnik-tehnoloog
6028 806
Katrin Jalast
kesk, perekonnaseisuametnik
6028 803
Terje Sander
kesk, perekonnaseisuametnik
6028 854
Maiu Kuul
keskeri, naiste rätsep
haldusspetsialist
6028 828
Ants Vitsut
kõrgem, automatiseerimine
IT spetsialist Üllar Orgla
 
bussijuht
6028 800
Ivo Illisson
kesk

 
ametikoht ja -juhend
telefon
nimi ja e-post
haridus ja eriala
 
ametikoht täitmata
 
kommunikatsiooni- ja arendusjuht6028 831Liia Ringo
magister, kommunikatsioon
Viimsi Teataja peatoimetaja6028 840Liina Rüütelkõrgem omandamisel (ajakirjandus ja kommunikatsioon)
Viimsi Teataja toimetaja6028 833Annika Koppelkõrgem, raamatukoguhoidja-bibliograaf

 

RAHANDUSAMET

Vastuvõtu ajad: E 14:00-17:30 ja N 9:00-12:00, 14:00-17:00
ameti põhimäärus 
rahandusameti juhataja vt vallavalitsuse liikmed

ametikoht ja -juhend
telefon
nimi ja e-post
haridus ja eriala
finantsist6028 815Tähve Miltkõrgem, põllumajanduse ökonoomika ja organiseerimine
peaökonomist6028 852Liina Koppelkõrgem, ehituse ökonoomika ja organiseerimine
6028 809
Tiina Põder
kõrgem, kaubandus-ökonoomika
6028 810
Heili Tomingas
kesk
6028 812
Sirje Paalo
keskeri, kaubatundmine, materiaaltehniline varustamine, turustamine
6028 811
Silva Trell
keskeri, pooljuhtseadmete koostaja
6028 865
Anneli Putkemaa
keskeri, raamatupidamine

KESKKONNA- JA PLANEERIMISAMET

Vastuvõtu ajad: E 14:00-17:30 ja N 9:00-12:00, 14:00-17:00
ameti juhataja eelregistreerimisega tel 6028 871

ametikoht ja -juhend
telefon
nimi ja e-post
haridus ja eriala
keskkonna- ja planeerimisameti juhataja
6028 877
Erik Vest
sotsiaalteaduste magister, linnakorraldus
referent
6028 871
Velly Sild
kesk
geodeesia- ja geoinfo peaspetsialist
6028 817
Aime Proos
keskeri, insenergeodeesia
maamaksu spetsialist6028 816Marianne Leppmetskõrgem, ärijuhtimine
maakorralduse spetsialist6028 848Eve Leesment
kõrgem,  maakorraldus
keskkonna peaspetsialist ametikoht täitmata 
keskkonnaspetsialist6028 859Aet Põldrakenduslik kõrgem, tehnoökoloogia
keskkonna järelevalveinspektor6028 851Liisi Arm
magister, hajaenergeetika
planeeringute koordinaator
6028 822
Anne Siitan
kesk
planeeringute peaspetsialist6028 849ametikoht täitmata 

EHITUSAMET

Vastuvõtu ajad: E 14:00-17:30 ja N 9:00-12:00, 14:00-17:00
ameti juhataja eelregistreerimisega tel 6028 805

ametikoht ja -juhend
telefon
nimi ja e-post
haridus ja eriala
6028 878
Jüri Kurba
magister, elektriinsener
peaspetsialist6028 821Juhan Kullerkõrgem, tööstus- ja tsiviilehitus
6028 850
Mari-Liis Kivirand
kõrgem omandamisel, kinnisvara korrashoid
ehitusjärelevalve inspektor6028 845Viktoria Urbkõrgem, sadamainsener
6028 820
Kaja Kuldkepp
magister, arhitektuur
ehituslubade spetsialist
6028 856
Piret Kõo
kutsemagister, arhitektuur
6028 876
Estella-Marie Kõiv 
rakenduslik kõrgem, keskkonnakaitse 
tehnovõrkude spetsialist6028 830
Mart Kraut
kõrgem, ehitus
jurist6028 858Karin Laugaskõrgem, õigusteadus

KOMMUNAALAMET

Vastuvõtu ajad: E 14:00-17:30 ja N 9:00-12:00, 14:00-17:00
ameti põhimäärus
ameti juhataja eelregistreerimisega tel 6028 818

ametikoht ja -juhend
telefon
nimi ja e-post
haridus ja eriala
6028 827
Alar Mik
rakenduslik kõrgem, infosüsteemide administreerimine
6028 861
Timmo Aleksandrovrakenduslik kõrgem, teedeehitus
6028 834
Igor Ligema
kõrgem, majandus
kommunikatsioonide spetsialist6028 842Taavi Valgmäerakenduslik kõrgem, autotehnika (kõrvaleriala teeliikluse korraldus)
heakorraspetsialist
6028 853
Henry Edward Aimre
bakalaureus, sotsiaalteadus
järelevalveinspektor6028 829Igor Skorohodov
magister, õigusteadus
6028 818
Lilia Tolmusk
rakenduslik kõrgem, juhiabi
transpordispetsialist56902914Imre Saar
tehnikateaduste magister, transporditehnika
aednik56959880Mari-Liis Jordan keskeri, aiandus

SOTSIAAL- JA TERVISHOIUAMET

Vastuvõtu ajad: E 14:00-17:30 ja N 9:00-12:00, 14:00-17:00

ametikoht ja -juhend
telefon
nimi ja e-post
haridus ja eriala
sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja
6028 824
Kairi Avastu
magister, sotsiaalteadused
6028 825
Eldi Pärdi
kesk
6028 857
Margit Stern
magister, sotsiaaltöö
6028 867
Tõnu Troonrakenduslik kõrgem, sotsiaaltöö korraldus
6028 823
Thea Tänav
rakenduslik kõrgem, sotsiaaltöö
lastekaitsespetsialist6028 875 Grete Bobkinkõrgem, sotsiaalteadused, lastekaitse
lastekaitsespetsialist6028 841Sandra Hommuk-Sillakõrgem, sotsiaaltöö ja lastekaitse
hooldustöötaja Anne Talvarikeskeri, kaubatundmine, materiaaltehniline varustamine, turustamine

NOORSOO- JA HARIDUSAMET

Vastuvõtu ajad: E 14:00-17:30 ja N 9:00-12:00, 14:00-17:00
ameti põhimäärus, üldine info tel 6028 868, e-post haridus at viimsivv dot ee

ametikoht ja -juhend
telefon
nimi ja e-post
haridus ja eriala
6028 843
Janek Murakas
kõrgem, ajalugu
6028 862
Kadi Bruus
kõrgem, kehaline kasvatus
haridustöö spetsialist (koolid)
6028 868 Riin Suutrakenduslik kõrgem, personalitöö 
haridustöö spetsialist (lasteaiad)
6028 844Svetlana Kubpart
sotsiaalteaduste magister, hariduskorraldus

KULTUURI- JA SPORDIAMET

Vastuvõtu ajad: E 14:00-17:30 ja N 9:00-12:00, 14:00-17:00

ametikoht ja -juhend
telefon
nimi ja e-post
haridus ja eriala
6028 874
Ott Kask
kõrgem, puhkpilliorkestri dirigeerimine
6028 866
Marje Plaan
kõrgem, tööstuskaupade tundmine ja kaubanduse organiseerimine
6028 860
Remo Merimaa
kõrgem, rekreatsiooni korraldus
spordirajatiste administraator56924123Ivo Lehtmetskeskeri, ettevõtlus

VIIMSI VALLAVOLIKOGU

Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa

Vastuvõtu ajad: E 14:00-17:30 ja N 9:00-12:00, 14:00-17:00
Vallavolikogu esimees eelregistreerimisega tel 6028 802
 
ametikohtnimi ja e-posttelefonharidus ja eriala
Vallavolikogu esimeesToomas Tõniste6028802 
Vallavolikogu aseesimees

 Mailis Alt

6028802 
vallavolikogu kantselei juhatajaBirgit Mägi6028802kõrgem, õigusteadus
 

 

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS Teede REV-2.

 Sündmused Viimsis