Facebook
RSS
Print

Tänavavalgustus

17.07.2017

Viimsi Vallavalitsuse arvel on 2017 aasta jaanuari seisuga valla tänavavalgustuse valgustuspunkte 4 550 ühikut.
Kõikide valgustuspunktide töös hoidmiseks Viimsi vallale kuuluvatel teedel ja valla avalikes kohtades on valla lepingupartneriks tänavavalgustuse hooldamisel ja remondil AS KH Energia - Konsult, kellega on sõlmitud käidutööde leping perioodiks 2017-2021.

Käidukorraldaja kontaktandmed:

KH Energia-Konsult ASLaki 13, 12915 Tallinn
Telefon (24 h) 659 8970 
Faks 654 6714
E-postkh at energia-konsult dot ee
Kodulehtwww.energia-konsult.ee
  
Viimsi valla käidumeister Tõnu Roosna
 troosna at energia-konsult dot ee 
Viimsi valla abitelefon14455
  

Tehniliste tingimuste taotlus esitada kh at energia-konsult dot ee, võimalik on taotlus esitada ka valla kommunaalametisse või tuua projekt kooskõlastamiseks kommunaalametisse.

Viimsi Vallavalitsuses tegeleb tänavavalgustusega kommunaalameti taristuteenistus, kontaktisik kommunikatsioonide peaspetsialist Taavi Valgmäe taavi at viimsivv dot ee