Facebook
RSS
Print

Kirjalik enampakkumine Viimsi vallale kuuluvale Tammneeme külas asuvale Kase 2 kinnistule

02.11.2012

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Viimsi vallale kuuluvale Tammneeme külas asuvale Kase 2 kinnistule, registriosa nr 3007602, katastritunnus 89001:003:4660, pindala 699 m2, sihtotstarve 100% elamumaa, alghind 17 400 eurot.

Pakkumine esitada kinnises ümbrikus, millele on märgitud “Enampakkumine” ja pakkumisel osaleva kinnistu nimi („Kase 2“). Viimsi Vallavalitsuse 1. korruse klienditeeninduse juhile aadressil Viimsi alevik Nelgi tee 1. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 5. detsember 2012 kell 12:00. Pakkumiste avamine toimub 5. detsembril 2012 kell 12:15 aadressil Viimsi alevik Nelgi tee 1 Viimsi Vallavalitsus. Täiendav info tel 6066828.

Ostuhind tuleb tasuda hiljemalt lepingu sõlmimise päeval.

Pakkumine peab sisaldama:

  • pakutava kinnistu nimetust ja pakutavat hinda (sõnade ja numbritega – erinevuse korral lähtutakse sõnadega kirjutatust);
  • pakkuja nime, aadressi, telefoni numbrit, arveldusarve numbrit;
  • füüsilisel isikul koopia isikutunnistusest;
  • juriidilise isiku pädeva juhtimisorgani otsust enampakkumises osalemise ja enampakkumise võitmise korral ostmise kohta;
  • juriidilise isiku esindajal volitus ja isikut tõendav dokument;
  • juriidilise isiku puhul kandeotsust ja kehtivat registriosa koopiat;
  • nõusolekut esitatud tingimustega;
  • osavõtutasu 1% alghinnast ja tagatisraha 10% alghinnast tasumist tõendavad dokumendid.

Osavõtutasu ja tagatisraha tasuda Viimsi Vallavalitsuse arvelduskontole nr 221010936477 Swedbank või Viimsi Vallavalitsuse kassasse Nelgi tee 1. Maksekorralduse selgituses märkida kinnistu nimetus „Kase 2“. Tagatisraha tagastatakse enampakkumise tulemuste kinnitamise järel 5 päeva jooksul võitjaks mitteosutunuile.

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS TREV-2 Grupp.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt