Facebook
RSS
Print

KANDIDEERI VOLIKOGU KANTSELEI JUHATAJAKS

13.07.2018

Tule tööle edumeelsesse ja väärtusi loovasse valda!

Viimsi Vallavalitsus on võtnud eesmärgiks kujundada vald innovaatiliseks, keskkonna säästlikust mõtteviisist lähtuvalt parimaks omavalitsuseks Eestis.

Igapäevase kantselei juhtimise kõrvalt saad panustada volikogu kaasavate projektide elluviimisesse, volikogu töö organiseerimisse ning volikogu esimehe abistamisse.

VOLIKOGU KANTSELEI JUHATAJA
 
Ootame kandideerima, kui Sul on:
 
 Soovitatavalt kõrgharidus (soovitavalt õigus-, majandusalane või riigiteadused);
 omavalitsussüsteemi ja seda reguleerivate õigusaktide tundmine, orienteerumine seadustega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas;
 otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus ja täpsus;
 võime töötada iseseisvalt ja oskus lahendada keerukaid situatsioone;
 süsteemne mõtlemine ja võime iseseisvalt otsustada ja eesmärke seada;
 hea koostöövalmidus ja pingetaluvus;
 väga heal tasemel arvuti kasutamise oskus (sh MS Office kontoritarkvara)
 oskus näha nii detaile kui suurt pilti ning oled orienteeritud koostööle ja tulemustele;
 väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 hea eesti ja inglise keele oskus.
 
Meiega koos:
 
 aitad juhtida Viimsi valla arengu protsesse;
 tegutsed põnevas ja väljakutsetest tulvil omavalitsuses, mis areneb kiiresti pakkudes arengu- ja eneseteostusvõimalusi;
 saad töötada valdkonna parimate tegijatega;
 on võimalus energiat laadida erinevatel ühisüritustel ja spordiklubi tegevuste kaudu.
 
Kandideerimiseks palume esitada:
 
 avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
 elulookirjeldus (CV) koos lühikese kaaskirjaga, põhjendades enda kandideerimise motivatsiooni;
 haridust tõendava dokumendi koopia.
 
Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes.
 
Sinu panusest sõltub meie vallavalitsuse areng!
 
Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 20. augustiks 2018 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa märgusõnaga „Volikogu kantselei juhataja“ või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil: info at viimsivv dot ee
Viimsi Vallavalitsus