Facebook
RSS
Print

Kandideeri konkursil "Turvaline hoone"

07.08.2017

Politsei ja Harju Maavalitsuse koostöös konkursi korras väljaantava märgise „Turvaline Hoone“ kandidaatide esitamise tähtaega on pikendatud 15. septembrini.

Märgis „Turvalise Hoone“ on loodud CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design – kuritegude ennetamine keskkonna kujundamise läbi) põhimõtete edendamiseks. Märgise kontseptsioon annab hoone, hoonete grupi või ala omanikule võimaluse tagada oma objekti suurem turvalisus juba planeerimise, projekteerimise ja ehitamise järgus. Samuti on võimalik taotleda märgist pärast olemasoleva hoone rekonstrueerimist.

Märgise taotlemine on vabatahtlik. Märgis „Turvaline Hoone“ väljastatakse ainult valminud objektile (hoone, hoonete grupp või ala), mis on loodud CPTED põhimõtteid järgides. Tulemuseks peab olema terviklik lahendus, kus ka hoone ümbruskond vastab CPTED põhimõtetele.

Märgise „Turvaline Hoone“ saaja valitakse esitatud kandidaatide seast välja Harjumaa turvalisuse nõukogu juurde moodustatud turvalise elukeskkonna komisjoni poolt.

Märgise taotlemine toimub kooskõlas vastava  taotlemise ja väljastamise korraga ning taotlus tuleb esitada selleks spetsiaalselt kehtestatud vormil, mis on leitavad Harju Maavalitsuse kodulehelt, hiljemalt  15.septembriks e-posti aadressil info at harju dot maavalitsus dot ee.

Lisainformatsioon:
Terje Lillo
Nõunik, turvalise elukeskkonna komisjoni esimees
Harju Maavalitsus
Telefon: 611 8604
e-post: terje dot lillo at harju dot maavalitsus dot ee

 

Teate koostas:
Anne Martin
Nõunik
Harju Maavalitsus
Telefon: 611 8755; 513 2856
e-post: anne dot martin at harju dot maavalitsus dot ee


Kandideerimise dokumendid
saada hiljemalt 08.01.2018


Kandideerimise dokumendid
saada hiljemalt 15.01.2018

 
Kandideerimise dokumendid
saada hiljemalt 14.12.2017.

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS Teede REV-2.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt