Facebook
RSS
Print

Kandideeri sotsiaaltööspetsialistiks

15.05.2017

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi SOTSIAALTÖÖSPETSIALISTI ametikoha täitmiseks.

Teenistusülesanded: Sotsiaaltööspetsialisti ametikoha põhieesmärk on korraldada Viimsi valla puuetega inimeste hoolekannet.

 

Nõuded kandidaadile:

 • sotsiaaltööalane kõrgharidus;
 • töökogemus sotsiaaltöö valdkonnas;
 • omama teadmisi omavalitsussüsteemist ja tundma seda reguleerivaid õigusakte, orienteeruma seadustega valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, tundma ja oskama rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte;
 • väga hea eesti keele oskus ning vene- ja inglise keele oskus suhtlustasandil;
 • hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus ja täpsus;
 • pingetaluvus;
 • valmidus meeskonnatööks;
 • heal tasemel arvuti kasutamise oskus (MS Office kontoritarkvara).

 

Kasuks tuleb:

 • eelnev töökogemus avalikus teenistuses;
 • riiklike registrite kasutamise oskus;
 • sotsiaalvaldkonna mitmekülgne tundmine.

Omalt poolt pakume:

 • sõbralikku ja toetavat meeskonda;
 • enesetäiendamise võimalusi;
 • mitmekesist ja huvitavat tööd.

Kandidaatidel palume esitada:

 • avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
 • motivatsioonikiri
 • elulookirjeldus (CV);
 • haridust tõendava dokumendi koopia.

Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes.

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 30. mai 2017 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa märgusõnaga „sotsiaaltööspetsialist“ või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil Nele dot Kilk at viimsivv dot ee.

Lisateave: sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja Kairi Avastu, tel 5686 8654, Kairi dot Avastu at viimsivv dot ee, konkursi teemaline lisateave Nele Kilk, tel 602 8872, Nele dot Kilk at viimsivv dot ee.

 

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS TREV-2 Grupp.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt