Facebook
RSS
Print

Kandideeri keskkonnajärelevalve inspektoriks

17.04.2017

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi millega ootab oma kollektiivi asjatundlikku ja pühendunud KESKKONNAJÄRELEVALVE INSPEKTORIT
(ajutine koht)

Keskkonnajärelevalve inspektori peamiseks tööülesandeks on keskkonnaalase seadusandluse täitmise kontroll Viimsi valla territooriumil, keskkonnaseisundi jälgimine valla territooriumil, väärtegude menetlemine, ettekirjutuste ja suuliste korralduste andmine õigusrikkumise peatamiseks või lõpetamiseks ning abinõude rakendamine ettekirjutuse või korralduse täitmise tagamiseks oma pädevuse piires kooskõlas seadusandlusega.  Reostuse korral selle peatamise korraldamine või vastava abi organiseerimine ning vajadusel Keskkonnainspektsiooni ja teiste asjaomaste asutuste teavitamine.

Nõuded kandidaadile

 • kõrgharidus (soovitavalt keskkonnaalane);
 • eelnev keskkonnaalase töökogemus (vähemalt 2 aastat);
 • omama teadmisi omavalitsussüsteemist ja tundma seda reguleerivaid õigusakte, orienteeruma seadustega valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, tundma ja oskama rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte;
 • väga hea eesti keele oskus ning ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
 • hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus ja täpsus;
 • valmidus meeskonnatööks;
 • analüüsivõime ja oskus lahendada keerukaid situatsioone;
 • heal tasemel arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabelitöötlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamisoskus.

Kasuks tuleb:

 • b-kategooria juhilubade olemasolu;
 • varasem kogemus väärteomenetlejana.

Omalt poolt pakume:

 • sõbralikku ja toetavat meeskonda;
 • eneseteostamise ja -täiendamise võimalusi;
 • vaheldusrikast ja huvitavat tööd.

Kandidaatidel palume esitada:

 • avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
 • motivatsioonikiri;
 • elulookirjeldus (CV);
 • haridust tõendava dokumendi koopia.

Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes. 

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 5. maiks 2017 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa märgusõnaga „Keskkonnajärelevalve inspektor“ või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadress Nele.Kilk@viimsivv.ee.

Lisateave: konkursi teemaline lisateave Nele Kilk, tel 602 8872, Nele.Kilk@viimsivv.ee.