Facebook
RSS
Print

Kalmistute register HAUDI

23.02.2017

Alates 10. aprillist 2012 kehtib Viimsi valla kalmistute eeskiri, mis seab muuhulgas kohustuse olemasoleva hauaplatsi korral sõlmida leping hauaplatsi kasutamiseks.

Alates käesolevast aastast on Viimsi vallas esimesena Eestis võimalik hauaplatsi kasutamise taotlust esitada ja lepingut sõlmida HAUDI kalmistute registris ka e-menetlusena veebilehel www.kalmistud.ee/viimsi-kalmistud.

Register ja e-menetlus

Maetuid või hauaplatse saab leida Viimsi valla kalmistute veebilehelt. Viimsi kalmistute lehel on ära toodud nelja valla kalmistu (Rohuneeme, Randvere, Prangli ja Naissaare) maetute andmed ja plaanid. Lisaks saab tutvuda Viimsi valla kalmistute eeskirjaga, kalmistute haldajate kontaktidega ning alates käesolevast aastast ka taotleda hauaplatsi kasutajaks registreerimist ja sõlmida lepinguid.

Viimsi vallas on kõigil hauaplatside omanikel kohustuslik sõlmida kasutuslepingud. Vastav nõue tuleneb Viimsi vallavolikogu 2012. aastal vastu võetud Viimsi valla kalmistute eeskirjast ja seab eesmärgiks sõlmida lepingud kõigi olemasolevate hauaplatside omanikega. Kohustus leping sõlmida tekkis viie aasta jooksul alates määruse kehtestamisest (2012 aasta), seega peaks kõik hauaplatside kasutajad 2017. aastast lepingud sõlmima, kuna viis aastat on möödunud ja nimetatud kohustus on tekkinud. Hauaplatside kasutajaks registreerimise lihtsustamiseks on Viimsi vald esimesena Eestis lasknud välja arendada mugava e-menetluse hauaplatsi kasutamise taotluste esitamiseks ja lepingute sõlmimiseks. Samuti on võimalik taotlusi esitada ja lepinguid sõlmida paberil. Hauaplatside lepingute taotlemine ja hauaplatsi kasutusõigus on kõigile tasuta.

Miks on vaja hauaplatsi lepinguid sõlmida?

Kasutuslepingud on vajalikud, et siduda võimalikult palju hauaplatse kasutajatega, saamaks edaspidi nendega vajadusel ühendust võtta ja pidada registrit hooldamata hauaplatside kohta. Ühtlasi annab see võimaluse saata teateid eeskirjade ja kordade kohta ning anda edasi muud olulist infot seoses kalmistuga. Ka võimaldab HAUDI keskkond ülevaadet hauaplatsi kasutajale tema kasutuses olevate platside, tema andmete, teenuste, lepingute perioodide jm kohta.

Olemasoleva hauaplatsi taotlemine

Hauaplatside lepingu taotlemine on lihtne. Selleks tuleb HAUDI kalmistute registri veebilehele ja valida sobiv Viimsi kalmistu. Kalmistut valides avaneb vastav keskkond, kus muuhulgas vasakul olevas menüüs saab esitada taotlusi hauaplatside kasutamiseks ja lepingute sõlmimiseks. Kui lepingut ei ole varem sõlmitud, siis tuleb esimese asjana esitada taotlus lepingu sõlmimiseks. Seda saab teha ID-kaardiga, millel on kehtivad sertifikaadid. Taotluse vorme saab küsida ka kalmistute haldajatelt, kui on soov neid paberil esitada. Korrektselt esitatud taotlus edastatakse keskkonna kaudu automaatselt kommunaalametile, kes seejärel kontrollib andmed (vajadusel konsulteerib kalmistu haldajaga) ning teostab menetlustoimingud hauaplatsi lepingu ettevalmistamiseks. Peale avalduse esitamist ei sõlmita lepingut enne paari kuu möödumist, kuna samale hauaplatsile võidakse esitada rohkem kui üks taotlus. Sel juhul tuleb hauaplatside potentsiaalsetel kasutajatel kasutusõiguses omavahel eelnevalt kokku leppida.

Uue hauaplatsi taotlemine

Uue hauaplatsi eraldamine toimub üldjoontes samal põhimõttel, mis olemasoleva hauaplatsi puhul. Iga uue hauaplatsi eraldamiseks on võimalik esitada e-menetlusena keskkonnas taotlus ning seejärel taotlus digitaalselt allkirjastada. Ajaloolistel kalmistutel (Randvere, Prangli), kus laienemisvõimalused praktiliselt puuduvad, on siiski soovitav kontakteeruda esmalt kalmistu haldajaga.  Taotlus edastatakse menetlemiseks ja kontrolliks kommunaalametisse. Kui andmed on kontrollitud, sõlmitakse leping hauaplatsi kasutamiseks kuni 15 aastaks.

Kui tekib probleeme või küsimusi platside taotluse esitamisel, siis palume pöörduda kommunaalameti poole või küsida informatsiooni vastava kalmistu haldajalt / kalmistuvahilt.

Kalmistute haldajate kontaktid:

Rohuneeme – Sulev Ennomäe tel 5236 761
Randvere – Andres Jaanus tel 509 7792, randvere@eelk.ee
Prangli – Taavi Linholm tel 5647 3629
Kommunaalamet (kõik kalmistud) tel 602 8818, kommunaal@viimsivv.ee

Uuendused valla kalmistutel

Vallavalitsus paigaldab 2017. aastal kõigi kalmistute sissekäikudele infosildid, mis sisaldavad kalmistu plaani; jäätmemahutite, teede, ajaloolise ja kultuurilise tähtsusega hauaplatside asukohti; kalmistu ajalugu, kiriku või kabeli lahtioleku aegu; haldaja kontaktandmeid, teenuseid, kujunduspõhimõtteid ning Viimsi valla kalmistute kasutamise eeskirja.

Henry Edward Aimre
Heakorra peaspetsialist

 

 

Juhendi hauaplatsi kasutamise lepingu taotluse esitamiseks

Esimene samm: ava Viimsi valla kalmistuste leht www.kalmistud.ee/Viimsi-kalmistud
Avaneb Viimsi valla kalmistute koduleht.

Teine samm: vasakult menüüst vali kalmistu, millisel olevale hauaplatsile soovite kasutamise lepingu taotluse esitada

Kolmas samm: Vali kalmistu menüüst „Lepingu taotlus“
Klikka hiirega „Lepingu taotlusele“ ja register suunab kasutaja sisselogimise aknasse.

Neljas samm: logi end ID-kaardiga sisse
Sisestada ID-kaart lugejasse, seejärel vajutada „ID KAART“ nupule, mille järel sisestada kehtivate sertifikaatidega ID-kaardi PIN1 kood.

Viies samm – andmestiku täitmine
Avaneb lepingu taotluse vorm, millel on võimalik täita isiku- ja kontaktandmed. Tärnikesega märgitud väljad on kohustuslikud. NB! Kohustuslik on kas mobiilinumber või e-posti aadress.

Kuues samm: hauaplatsi sisestamine taotlus
Hauaplatsi taotlusele sisestamiseks vajutada nuppu „Otsi hauaplatsi maetu järgi“.
Avanevas maetu otsingu aknas sisestage maetu pere- ja eesnimi (täpsustamiseks võib lisada ka sünni või surma vahemiku, sel juhul kuupäev sisestada kujul pp.kk.aaaa). Avanevas otsingutulemuste tabelis vajutage sobiva kirje ees oleval nupul „Vali“. Kui tegemist on õige platsiga, vajutage maetute nimekirja all oleval nupul „Vali“.

Seitsmes samm: pöördumine
Taotlusele lisada „Pöördumine“ osasse lühikene selgitus, miks taotleja taotleb antud platsile lepingut, samuti näiteks oma sugulastest maetutega jm oluline info, mida taotleja peab vajalikuks välja tuua.

Kaheksas samm: andmete kontroll ja allkirjastamine
Vajutades nupule „Allkirjastamisele“ avatakse uus leht taotleja isikuandmete ja hauaplatsi andmetega. Kui kõik on õige, siis klikata nuppu „Allkirjastan taotluse“, sisestada ID kaardi  PIN2 kood ja taotlus saadetakse vallavalitsusele edasiseks menetlemiseks.