Facebook
RSS
Print

Viimsi valla finantsolukord on korras

26.11.2014

 

Viimsi vald võib olla rahulik – valla finantsolukord on täiesti korras, probleeme seadusega pandud kohustuste, ega ka laenukohustuste täitmisega vallal ei ole. Eelarve täitmine on positiivne. Kõik valla laenukohustusted on täidetud graafiku järgi, ühtegi tähtaja ületanud võlgnevust krediidiasutustele ei ole. Vald on oma likviidsete varade mahtu kasvatanud aasta algusest (ca 400 tuh eurot) tänaseks pea viis korda (ca 2 000 tuh eurot). Eelarve täitmine on kooskõlas eelarvega - tulude laekumine ületab prognoosid ja kulude täitmine liigub alla plaani.

Vallal on vastu võetud eelarvestrateegia, mis on kooskõlastatud RM-ga ja vastab kõikidele seaduse sätetele.

Kõnealune korrigeerimismenetlus tähendab seda, et vald peab oma netovõlakoormuse viima alla seadusega lubatud piiride hiljemalt 2018 aasta lõpuks. Kuni sinna maani ei rahastata projektidest fondide osalusi. Kui korrigeerimismenetlus lõppeb, siis ka rahavoogudes nihkeid ei toimu. Vald on oma finantskorralduse planeerinud selliselt, et prognooside järgi lõppeb Viimsi valla jaoks korrigeerimismenetlus juba 2015 esimesel poolel. Selline on ka RM poolne prognoos. Seega meie eelarves ja arengukavas kulgeb ka projektitoetustel põhinevate objektide rahastamine planeeritule vastavalt ning eurorahad peaksid laekuma vallale ka ilma viivituseta.

Viimsi vallal on laenuvõtmiseks  olnud sisulised ja väga praktilised põhjused. Viimsi vald pole kunagi laenu võtnud selleks, et lihtsalt laenata.

Viimsi vald on kiire arenguga vald, kus elanike arv tingib pideva infrastruktuuri kasvu – see tähendab uute lasteaedade ja koolide vajadust, teederajatiste ning vee- ja kanalisatsiooni taristu arendamist. Selleks kõigeks valla enda eelarve vahendeid korraga ei jätku ja vald on sunnitud võtma laene.

Viimsi vald on võtnud laenusid selleks, et täita seadusest tulenevaid ülesandeid ja kohustusi kogukonna ees. Vald on investeerinud uutesse lasteaedadesse ja koolidesse, et tagada viimsi lastele lasteaia ja koolikohad (Viimsi Keskkool, Karulaugu kool, Randvere Kool ja Randvere lasteaed). Suure osa võetud laenukohustustest moodustab valla vee-ja kanaliseerimisprojekti rahastamine selleks, et viimsilastele oleks tagatud kaasaegne vee- ja kanalisatsiooniteenus.

Tänased riigieelarve seaduse sätted on paigas sellistena, mis kohati piiravad ka võimekal vallal kaasata lisarahasid oma investeeringuteks. Oleme ammu rääkinud, et tänane omavalitsuse rahastusmudel on aegunud ning vajab kaasajastamist. Samuti on riik lubanud viia laenukohustuste määra ammu 60% pealt 100% peale. Riik on masu ajal vähendanud ka üksikisiku tulumaksu, mida pole taastatud. Seda vähendati 2009a. 11,93-lt, 11,4-le.

Kui teha arvestus, palju me oleme sellega 5 aasta jooksul (2009 - 2014) tulumaksu vähem saanud, siis Viimsi valla kohta on see miinus 4,04 mil eurot. Ainuüksi selle raha eest saaksime ehitada lasteaia, staadioni ning mitu kergliiklusteed.