Facebook
RSS
Print

Infosüsteem ARNO aitab lasteaiakohta saada

14.03.2017

Lisaks elukohajärgse kooli määramisele on märtsi algusest kogu lasteaiakohtade taotlemist ja jagamist puudutav info koondatud e-keskkonda ARNO. Lapsevanemaid oodatakse ARNOs kontrollima enda esitatud kohataotluse andmeid.

ARNO keskkonda viidi üle 27. veebruari 2017 seisuga kõik varasemate aastate jooksul esitatud lasteaiakoha taotlused. Vanematel on nüüd võimalik vaadata üle ja vajadusel korrigeerida ARNOs esitatud taotlusi (piksel.ee/arno/viimsi). Keskkonda saab sisse logida ID-kaardi või mobiil-ID abil.

Peagi hakatakse komplekteerima lasteaiakohti järgmiseks õppeaastaks. Ootame, et oma andmed vaataksid üle need lapsevanemad, kes soovivad oma lapsele lasteaiakohta 2017/2018 õppeaastal.

Siinkohal on oluline meelde tuletada, et 1. septembrist 2016 jõustus uus eralasteaedade toetamise kord, mis näeb ette, et kui munitsipaallasteaia koha pakkumine tehakse lapsele, kes ei olnud Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel 10.09.2016 seisuga mõne eralasteaia nimekirjas, ning sellest pakkumisest mingil põhjusel loobutakse (näiteks ei sobi pakutud maja, soovitakse vähemalt ühe aasta jätkata siiski eralasteaias), siis ei maksa vald selle lapse eest enam ka eralasteaiatoetust. Seega kui lapsevanem on taotlusesse märkinud, et soovib kohta munitsipaallasteaias 2017/2018 õppeaastal, kuid tänaseks jõudnud arusaamiseni, et esialgu võiks laps siiski jätkata eralasteaias, siis peab hiljemalt märtsis 2017 e-keskkonnas Arno esitatud taotluses ära muuta kohasoov järgmiseks õppeaastaks (2018/2019). Sellisel juhul ei saa vanem seekordse komplekteerimise käigus kohapakkumist ning lapse eest maksab vald eralasteaiatoetust ka 2017/2018 õppeaastal.

Lasteaiakoha taotlusi on võimalik nüüdsest esitada ja muuta uues e-keskkonnas. Kui lapsevanemal ei ole interneti või ID-kaardi kasutamise võimalust, siis saab taotlusi esitada ka paberil MLA Viimsi Lasteaiad sekretärile Päikeseratta majas (Randvere tee 16, Haabneeme alevik). Ka edaspidi saab lapsevanem märkida taotlusesse kolm lasteaiamaja eelistust. Võimalusel märgitud eelistustega ka arvestatakse, seetõttu on oluline nad ära märkida.

Komplekteerimise kord

Seoses infosüsteemi ARNO kasutuselevõtmisega muutub vähesel määral ka komplekteerimise kord.

Lasteaiakohtade põhikomplekteerimine viiakse läbi hiljemalt iga aasta 10. aprilliks. Selleks ajaks saab lapsevanem teavituse, milline lasteaiamaja on tema lapsele määratud. Lapsevanemal on seejärel aega kuni 14 päeva kas kohapakkumine vastu võtta või sellest loobuda. Vastuvõtmisest või loobumisest saab vanem teada anda läbi infosüsteemi ARNO. Kohapakkumisest loobumise korral võib lapsevanem esitada põhjendatud taotluse mõne teise lasteaiamaja määramiseks.

Kui lapsevanem ei ole 14 päeva jooksul (alates 10. aprillist) teavitusele reageerinud, siis kustutatakse laps lasteaiajärjekorrast.

Kui lapsevanem nõustub kohapakkumisega, on lapsevanemal aega 21 päeva sõlmida määratud lasteasutusega kohakasutamise leping. Kui lapsevanem ettenähtud tähtaja jooksul lasteaiaga lepingut sõlminud ei ole, kohapakkumine tühistatakse ja laps kustutatakse lasteaia järjekorrast.

Muudatuste eesmärk on kiirendada lasteaiakohtade komplekteerimist, et hiljemalt mai lõpus-juuni alguses oleks vanemad teadlikud, kas nende lapsele on munitsipaallasteaias koht tulevaks õppeaastaks või mitte.

Küsimuste korral palun pöörduda alushariduse spetsialisti Svetlana Kubparti poole (svetlana at viimsivv dot ee, 6028844).

Haridus- ja kultuuriamet