Facebook
RSS
Print

Info esimesse klassi minevate laste vanematele

26.01.2018

Avalduste vastuvõtt Viimsi valla koolide I klassidesse 2018/2019 õppeaastaks toimub 1.-31. märtsini. Taotlusi saavad esitada lapsevanemad, kelle lapse elukoht on registreeritud Viimsi valda hiljemalt 1. veebruaril 2018. Hilisema sissekirjutuse puhul määratakse kool, kus on vabu õppekohti.
Alates 2017. aastast toimub Viimsi vallas I klassi määramine elektroonilises süsteemis ARNO. Kooli valiku puhul arvestatakse lapse elukoha lähedust, võimalusel sama pere laste õppimist ühes koolis ning lapsevanema soovi. Täpsema info taotluste esitamise kohta avaldame veebruarikuu jooksul.
Küsimuste korral palume pöörduda Viimsi Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriametisse üldhariduse spetsialisti Aet Tampuu poole: tel 602 8868, aet.tampuu@viimsivv.ee.

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS TREV-2 Grupp.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt