Facebook
RSS
Print

Ühekordne toetus pensionäridele

26.01.2017

Viimsi Vallavalitsuse 05.04.2016 korralduse nr 282 alusel makstakse toimetuleku parandamiseks ka käesoleval aastal täiendavat toetust kõigile pensionäridele.

Toetust 50 eurot makstakse kõigile vanadus-, rahva-, töö- võimetus- ja toitjakaotuspensioni saajatele, kelle Rahvastikuregistri järgne elukoht on registreeritud Viimsi vallas vähemalt alates 1. jaanuarist 2016.

Esmakordsel taotlemisel tuleb esitada vormikohane taotlus Viimsi Vallavalitsusele. Toetuse saajale, kes sai toetust eelmisel aastal arvelduskontole, kantakse toetus üle 2015. aasta toetuse väljamaksmise aluseks olnud andmete alusel. Kui arvelduskonto number on aasta jooksul muutunud, palume sellest teada anda hiljemalt 1. oktoobriks 2016 allolevatel telefoninumbritel või e-posti aadressile info@viimsivv.ee.

Toetus makstakse välja olemasolevate andmete alusel alates 26. oktoobrist.

Esmaseid taotlusi võetakse vastu ja kantakse üle alates 10. oktoobrist kuni 23. detsembrini 2016.

Täpsem info valla sotsiaal- ja tervishoiuametist E 14–17 ja N 9–12 ja 14–17 ning telefonidel 602 8825 ja 602 8867.

Viimsi vallavalitsus