Facebook
RSS
Print

Vallavalitsuse koosseis

13.11.2017

Vallavanem
Siim Kallas

 • üldjuhtimine
 • valla arengu strateegiline planeerimine
 • arengukavad
 • finantsstrateegia
 • valla eelarve
 • valla esindamine
 • rahandusküsimused
 • investeeringute kava

Tel  602 8803         
siim.kallas[ät]viimsivv.ee
Vastuvõtt eelregistreerimisega E 14-17.30, N 9-12


Abivallavanem
Margus Kruusmägi

 • keskkonna- ja maaküsimused
 • planeerimine
 • vallas- ja kinnisvara kasutamise koordineerimine
 • ühisveevärk ja kanalisatsioon
 • jäätmeveo korraldamine
 • ehitusküsimused
 • energeetika
 • side
 • heakord
 • teedeehitus ja korrashoid
 • transport, liikluskorraldus
 • saared ja sadamad

struktuuriüksus: keskkonna- ja planeerimisamet, kommunaalamet, ehitusamet
äriühingud ja sihtasutused: AS Viimsi Vesi, OÜ Viimsi Haldus

Tel  602 8803         
margus.kruusmagi[ät]viimsivv.ee
Vastuvõtt eelregistreerimisega E 14-17.30, N 9-12


Abivallavanem
Janek Murakas

 • alus-, üld ja huviharidus
 • noorsootöö
 • riskianalüüs ja kriisijuhtimine
 • turvalisus

struktuuriüksused: haridus- ja kultuuriameti haridus- ja noorsootöö teenistus
hallatavad asutused: Viimsi Keskkool, Püünsi Kool, Randvere Kool, Haabneeme Kool, MLA Viimsi Lasteaiad, Viimsi Muusikakool, Viimsi Kunstikool, Prangli Põhikool

Tel  602 8803         
janek.murakas[ät]viimsivv.ee
Vastuvõtt eelregistreerimisega E 14-17.30, N 9-12


Abivallavanem
Annika Vaikla

 • sotsiaalabi ja -teenused
 • tervishoid
 • ettevõtlus ja infotehnoloogia
 • turism
 • muinsuskaitse
 • sport
 • kultuur

struktuuriüksused: sotsiaal- ja tervishoiuamet, haridus- ja kultuuriameti kultuuri- ja sporditöö teenistus
hallatavad asutused: Viimsi Raamatukogu
äriühingud ja sihtasutused: AS Rannapere Pansionaat, SA Rannarahva Muuseum

Tel  602 8803         
annika.vaikla[ät]viimsivv.ee
Vastuvõtt eelregistreerimisega E 14-17.30, N 9-12

 

Vallavalitsus

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS TREV-2 Grupp.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt