Facebook
RSS
Print

Vallavalitsuse koosseis

09.10.2015

Vallavanem
Alvar Ild

 • üldjuhtimine
 • valla arengu strateegiline planeerimine
 • arengukavad
 • finantsstrateegia
 • valla eelarve
 • valla esindamine

Tel  602 8803         
alvar dot ild at viimsivv dot ee
Vastuvõtt eelregistreerimisega E 14-17.30, N 9-12


Abivallavanem
Margus Kruusmägi

 • keskkonna- ja maaküsimused
 • planeerimine
 • muinsuskaitse
 • vallas- ja kinnisvara kasutamise koordineerimine

Tel  602 8803         
margus dot kruusmagi at viimsivv dot ee
Vastuvõtt eelregistreerimisega E 14-17.30, N 9-12


Abivallavanem
Margus Talsi
Sotsiaaldemokraatlik Erakond

 • haridus
 • kultuur
 • sport
 • noorsootöö

Tel  602 8803         
margus dot talsi at viimsivv dot ee
Vastuvõtt eelregistreerimisega E 14-17.30, N 9-12


Abivallavanem
Oliver Liidemann

Eesti Keskerakond

 • ühisveevärk ja kanalisatsioon
 • jäätmeveo korraldamine
 • ehitusküsimused
 • energeetika
 • side
 • heakord
 • teedeehitus ja korrashoid
 • transport, liikluskorraldus

Tel  602 8803         
oliver dot liidemann at viimsivv dot ee
Vastuvõtt eelregistreerimisega E 14-17.30, N 9-12


Abivallavanem
Mati Mätlik
Valimisliit Parteivaba Viimsi

 • sotsiaalabi ja -teenused
 • tervishoid
 • ettevõtlus
 • riskianalüüs ja kriisijuhtimine
 • IT juhtimine
 • turism
 • saared ja sadamad
Tel 602 8803
mati dot matlik at viimsivv dot ee
Vastuvõtt eelregistreerimisega E 14-17.30, N 9-12