Facebook
RSS
Print

Vallavalitsuse koosseis

01.02.2017

Vallavanem
Rein Loik

 • üldjuhtimine
 • valla arengu strateegiline planeerimine
 • arengukavad
 • finantsstrateegia
 • valla eelarve
 • valla esindamine

Tel  602 8803         
rein.loik[ät]viimsivv.ee
Vastuvõtt eelregistreerimisega E 14-17.30, N 9-12


Abivallavanem
Margus Kruusmägi

 • keskkonna- ja maaküsimused
 • planeerimine
 • muinsuskaitse
 • vallas- ja kinnisvara kasutamise koordineerimine

struktuuriüksus: keskkonna- ja planeerimisamet
äriühingud ja sihtasutused: AS Viimsi Vesi

Tel  602 8803         
margus.kruusmagi[ät]viimsivv.ee
Vastuvõtt eelregistreerimisega E 14-17.30, N 9-12


Abivallavanem
Jan Trei
Isamaa ja Res Publica Liit

 • haridus
 • kultuur
 • sport
 • noorsootöö

struktuuriüksused: haridus- ja kultuuriamet
hallatavad asutused: Viimsi Keskkool, Püünsi Kool, Randvere Kool, Haabneeme Kool, MLA Viimsi Lasteaiad, Viimsi Muusikakool, Viimsi Kunstikool, Viimsi Raamatukogu, Prangli Põhikool
äriühingud ja sihtasutused: SA Rannarahva Muuseum, OÜ Viimsi Haldus

Tel  602 8803         
jan.trei[ät]viimsivv.ee
Vastuvõtt eelregistreerimisega E 14-17.30, N 9-12


Abivallavanem
Oliver Liidemann

Eesti Keskerakond

 • ühisveevärk ja kanalisatsioon
 • jäätmeveo korraldamine
 • ehitusküsimused
 • energeetika
 • side
 • heakord
 • teedeehitus ja korrashoid
 • transport, liikluskorraldus
 • saared ja sadamad

struktuuriüksused: kommunaalamet, ehitusamet

Tel  602 8803         
oliver.liidemann[ät]viimsivv.ee
Vastuvõtt eelregistreerimisega E 14-17.30, N 9-12


Abivallavanem
Margus Talsi
Sotsiaaldemokraatlik Erakond

 • sotsiaalabi ja -teenused
 • tervishoid
 • ettevõtlus
 • riskianalüüs ja kriisijuhtimine
 • IT juhtimine
 • turism

struktuuriüksused:sotsiaal- ja tervishoiuamet
äriühingud ja sihtasutused: AS Rannapere Pansionaat

Tel  602 8803         
margus.talsi[ät]viimsivv.ee
Vastuvõtt eelregistreerimisega E 14-17.30, N 9-12


Rahandusameti juhataja
Randar Lohu

 • valla eelarve
 • rahandusküsimused
 • investeeringute kava

struktuuriüksus: rahandusamet

Tel 602 8813
randar.lohu[ät]viimsivv.ee
Vastuvõtt eelregistreerimisega E 14-17.30, N 9-12

Vallavalitsus