Facebook
RSS
Print

I klassi mineva lapse toetus

09.08.2017

Alates 2017. aastast toimub Viimsi vallas 1. klasside komplekteerimine e-keskkonnas Arno (piksel.ee/arno/viimsi), millel on otseside nii rahvastikuregistri kui Eesti Hariduse Infosüsteemiga (EHIS), et tagada andmete liikumine kiirelt ja täpselt.

Sel aastal palume kasutada e-keskkonda Arno ühtlasi ka 1. klassi mineva lapse toetuse taotlemiseks. Toetust on e-keskkonnas võimalik taotleda alates 1. septembrist kuni 30. septembrini. Väljamaksed toimuvad hiljemalt 15. oktoobriks.

Toetust makstakse lapsevanemale tingimusel, et laps ja lapse mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel valla elanikud taotlemisele eelneva kalendriaasta 31.detsembri seisuga. Alus: Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord (§ 10).

Sotsiaal- ja tervishoiuamet