Facebook
RSS
Print

Heki teel

07.07.2017

See, mis Heki teel juhtus, on väga räige ja kahetsusväärne, oleme kõik šokis. Oleme saanud karmi õppetunni ning edaspidi teeme kõik, et selliseid koledusi ära hoida. Peatasime kohe heki langetamistööd ning teeme tihedat koostööd loomakaitsevaldkonna spetsialistidega, Keskkonnainspektsiooniga ja teiste valdkondlike asutustega. Tänu spetsialistidele päästetakse kõik pesad ja linnud, keda veel vähegi päästa annab. Eile hommikul toimus koosolek Eestimaa Loomakaitse Liidu esindajatega, kes meid aitab.

See, et suvel on pesitsusaeg, oli muidugi ette teada ning sellest informeerisime ka töövõtjaid. Rääkisime töövõtjaga, et enne heki langetamist tuleb puud läbi otsida ning et kui leitakse linnupesi koos munade või poegadega, ei saa töid teostada. Esimesest lõigust, kus eemaldati sireleid, kaski jm puid, linde ja pesi ei leitud, osaliselt nähti kuuseheki lõpu hõredamas osas pesi, aga mitte mune või poegi ning seetõttu julges töövõtja töödega alustada. Kahjuks selgus, et oli ka poegadega pesi. Kui oleks leitud varem munade või poegadega pesi või oleks teade laekunud, oleksime saanud raietööd juba varem peatada. Kahjuks aga juhtus väga kahetsusväärne. Viimsi Vallavalitsus teeb koostööd Eestimaa Loomakaitse Liiduga ning kannab päästetud linnupoegade hooldamisega seotud kulutused.

Eestimaa Loomakaitse Liidu andmed Heki teelt päästetud lindude ja tekkinud õnnetuse kohta:

„Otsinguid tehti ca 10 meetrise hekilõigu osas ning otsingute tulemusel toimetati 05.07.2017 Liidu hoiukodusse 8 kärbsenäpi muna ja 5 rästa muna, 4 vastsündinud kärbsenäpi poega ja 2 vastsündinud rästapoega. Leiti ka  kaks surnud rästapoega (1 surnuks tallatud ja 1 maha kukkunud). Öösel leiti veel pesa 4 rästa munaga. Maha saetud puude pealt leiti ka kümmekond tühja pesa ja nende osas on keeruline öelda, kas pesad olidki tühjad või olid pojad/munad pesadest välja kukkunud.

Eeltoodust nähtub, et ca 10 meetrise lõigu pealt leiti vähemalt 25 linnupoega või linnumuna. Hinnanguliselt on maha võetud 300 m hekki, mis teeb tapetud linnupoegade üldarvuks hinnanguliselt 600 (pojad ja linnud), kuid see arv võib olla ka oluliselt suurem.“ 

Viimsi Vallavalitsuse kommentaar ELL andmetele: Viimane lõik ELL kokkuvõttest on meelevaldne ja väär. Keskkonnainspektsiooni töötajatega kohapeal käies vaadeldi hekki ning esimene lõik hekki ei olnud pesitsuspaigana kasutusel – puud olid hõredad ja pesakohti ei leitud. Pesad olid kõrgema ja tihedama heki vahel, mis asus suurte majade vahel tuulevaiksemas kohas. Ühel lõigul leitud pesade arvu ei saa korrutada heki pikkusega. Täpne looduskahju selgub Keskkonnainspektsiooni läbi viidava menetluse käigus. Vallavalitsus teeb tihedat koostööd Keskkonnainspektsiooniga ja Keskkonnaametiga, samuti on konsulteeritud linnuekspertidega.

 Viimsi Vallavalitsus