Facebook
RSS
Print

Kandideeri heakorra peaspetsialistiks

19.09.2017

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja konkursi asjaliku ja pühendunud
HEAKORRA PEASPETSIALISTI leidmiseks

Heakorra peaspetsialisti peamised ametiülesanded on heakorratööde kavandamine, heakorrateenistuse juhtimine, andmekogude täitmine ja täiustamine, hangete ning hinnapäringute koostamine.

Nõuded kandidaadile:

 • kõrgharidus (soovitatavalt keskkonnaalane);
 • eelnev erialase töö kogemus (vähemalt 3 aastat), kasuks tuleb avalikus sektoris töötamise kogemus;
 • kohaliku omavalitsuse süsteemi ja seda reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • valdkondlike õigusaktide ja dokumentide ning seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimustes ja ülesannetes orienteerumine;
 • väga hea eesti keele oskus ning vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil ametialase sõnavara valdamisega;
 • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus, põhjalikkus ja täpsus;
 • algatusvõime ja väga hea pingetaluvus;
 • väga hea meeskonnatöö oskus ning oskus juhendada ja koordineerida töötajaid;
 • analüüsivõime ja oskus lahendada keerukaid situatsioone;
 • heal tasemel arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamisoskus;
 • B- kategooria juhiloa olemasolu.

Omalt poolt pakume:

 • nooruslikku, aktiivset, toetavat ja ägedat meeskonda;
 • eneseteostamise ja -täiendamise võimalusi;
 • vaheldusrikast ja huvitavat tööd.

Kandidaatidel palume esitada: 

 • avalduse koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
 • motivatsioonikirja koos nägemusega Viimsi valla heakorra valdkonnast;
 • elulookirjelduse (CV – sh valdkondlikud täiendkoolitused ja senise töökogemuse peamiste ülesannete kirjeldus);
 • haridust tõendava dokumendi koopia.

Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes.

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 04.10.2017 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa märgusõnaga „heakorra peaspetsialist“ või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil Nele dot Kilk at viimsivv dot ee.

Lisateave: kommunaalameti juhataja Alar Mik, tel 602 8827, Alar dot Mik at viimsivv dot ee, personalijuht Nele Kilk, tel 602 8872, Nele dot Kilk at viimsivv dot ee.


Kandideerimise dokumendid
saada hiljemalt 08.01.2018


Kandideerimise dokumendid
saada hiljemalt 15.01.2018

 
Kandideerimise dokumendid
saada hiljemalt 14.12.2017.

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS Teede REV-2.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt