Facebook
RSS
Print

Haridus, sport ja kultuur: Viimsis kerkivad uued koolid ja lasteaiad

24.05.2017

Viimase aasta jooksul on Viimsi vallavalitsus jõudsalt edasi liikunud haridusvõrgu arengukava elluviimisega. Samuti lisandub spordirajatisi ning kasvavad toetused. 

Käimas on valla jaoks kahe väga olulise objekti ehitus: Uus-Pärtle lasteaed ja Haabneeme Kooli juurdeehitus. Uus-Pärtle lasteaed toob vallas juurde kuni 144 uut lasteaiakohta, mis märkimisväärselt leevendab tänast lasteaiakohtade puudust vallas. Ühtlasi saavad lasteaia valmimise järel endale kaasaegsed õpperuumid ka erivajadustega lapsed. Haabneeme Kooli juurdeehitus loob  täiendavaid kohti valla keskuses, kus nõudlus koolikohtade järele on praegu väga suur. Lisaks uutele koolikohtadele saab pärast juurdeehituse valmimist koolis koha peal läbi viia käsitöö, kodunduse ja tehnoloogiaõpetuse tunde. Hetkel tuleb selleks Haabneeme Kooli õpilasi transportida Püünsi Kooli. Juurdeehituse valmimise järel reorganiseeritakse praegune 6-klassiline Haabneeme Kool 9-klassiliseks täistsükli põhikooliks.

Tervise- ja spordirajatised

Lisaks neile suurprojektidele panustatakse loomulikult kõikidesse haridusasutustesse. Kui eelmisel aastal valmis Viimsi Kooli spordikompleksi laiendus, siis sel aastal tehakse korda kooli juures paiknev väliväljak. Väljak on plaanis ümber ehitada nii, et talvisel ajal oleks võimalik sinna rajada ka ajutine uisuplats. Jätkuvalt investeerib vald ka Püünsi Kooli 20 aastat vana maja remonti. Sel aastal valmib ka Püünsi Kooli juurdeehituse projekt, mida loodetavasti hakatakse ehitama 2018. aastal. Uuendatakse ka Püünsi Kooli mänguväljakut.

Randvere Kooli jaoks on kindlasti hea uudis see, et suvel valmib kooli juures korralik spordiväljak, mis võimaldab täita kehalise kasvatuse õppekava ning loob paremad sportimisevõimalused sealsele kogukonnale tervikuna. Lisaks valmib piirkonnas ka Randvere terviserada.

Lubja suusamäe operaator alustas tänavu tegevust. Mäele on rajatud kaks laskumisnõlva, tiik kunstlume tootmiseks ja parkimisala. Viimsi vald rajab piirdeaja ja heki, samuti parkimisala ning juurdepääsu nõlvale teiselt poolt Randvere teed. Viimsi klindiastangu piirkonnas on kavas rajada Lubja trepp – metallkonstruktsiooniga jalakäijate trepp, mis ühendab Haabneeme aleviku Lubja külaga.

Rein Ottosoni tänane purjespordikool Leppneeme sadamas saab tänavu suvel Leppneeme sadamas purjespordikooli laienduse. Ehitatakse veel üks hoone, mis avardab ruumi ja võimalusi - praeguse 48 õpilase asemel jagub seal siis ruumi 100 õpilase jaoks. Hoonesse tulevad kaks pesemisruumi, kööginurk, õppeklass ja puhkeala.

Lisaks eelpool mainitule võib kultuuri ja spordi valdkonnast välja tuua kolm olulist objekti. Pikka aega räägitud ja ka ehitatud Karulaugu terviseraja järgmine etapp ühendab olemasoleva terviseraja Karulaugu tee ääres Mõisapargiga. Tõsist tööd on tehtud kaunite kunstide kooli projektiga. Koostöös erasektoriga on alustatud uue Karulaugu spordihalli projekteerimist. Projekt peab valmima veel selle aasta juunis. Seejärel läheb lahti ehitus ning juba 2018. aasta suvel peaks valmima Viimsi vallas moodne ja mitmekesiste võimalustega spordihall.

Noorsootöö

Vallavalitsus teeb tihedat koostööd Viimsi valla noortevolikogu. Üheskoos toimuvad regulaarsed kohtumised noorte ja valitsuse esindajatega ning noortevolikogu liikmed on kaasatud volikogu noorsoo- ja hariduskomisjon, noorte tunnustamise komisjon.

Viimsi Noortevolikogu on 2016. ja 2017. aasta valla eelarvest saanud projektipõhist toetust, mis on ettenähtud üldisteks kuludeks (tutvustavad voldikud, pastakad, koosolekute korraldamise kulud). 2017. aasta toetus on 720 eurot. Lisaks on toetatud noortevolikogu projekte ja koolitusi. Osaline toetus on antud kolm korda noortevolikogu poolt korraldatud projektile VIID (Viimsi Innukate Ideede Diskussioon) ning noortevolikogu koolitusreisile Rootsi.

2016. aasta oktoobris toimus Viimsi Koolis koostöös Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, valla ja noortevolikogu ja Tehnopoliga Ettevõtlusnädala raames esimene üldhariduskoolides läbiviidud hackcahaton, 6 tunnine start-up üritus.

Käesoleval aastal annab Viimsi õpilasmalevas lisaks vallavalitsusele ja Rannarahva muuseumile noortele tööd ka Viimsi ettevõtted Viimsi Spa, Viimsi Selver, Apollo, Sportland, MUUUV (Viimsi Seiklusmaa), Koduekstra, My Fitness.

Toetused ja palgatõus

Lisaks investeeringutele on viimase aasta jooksul tehtud ka muid samme parandamaks vallarahva eluolu. Leevendamaks lasteaiakohtade puudust tõstis Viimsi vald alates 1. septembrist 2016 eralasteaiatoetust. Senise 223 euro asemel tõusis toetus 260 euroni kuus ühe lapse kohta kuus ning 1,5 kuni 3-aastaste laste puhul isegi kuni 320 euroni kuus. Antud toetuse tõus leevendas märkimisväärselt paljude lapsevanemate omaosalust eralasteaia õppeteenustasu maksmisel. Väärtustamaks õppimist ja enesearendust ning tunnustamaks Viimsi valla parimaid õpilasi ja õpetajaid, on tänaseks kehtestatud Viimsi valla haridusalane tunnustamise kord. Sel kevadel võeti vastu ka erakoolide toetamise kord, mille kaudu toetab vald valikuvõimalusi haridusmaastikul.

2016. aastal toetas vald laste- ja noortespordi pearaha 360 000 euroga. 2017. aastal kasvavad sporditegevuste toetused - spordiklubide tegevuses osaleb varasemaga võrreldes 120 last rohkem ja eelarves on ettenähtud sporditoetusteks 402 500 eurot. 

Ükski investeeringuobjekt ega algatus ei toimi ilma inimesteta, kes neid töös hoiaksid. Seega on jätkuvalt oluline panustada inimestesse. 1. aprillist 2017 tõsteti Viimsi valla eelarvest palka saavate haridustöötajate, raamatukogu töötajate ja kultuuritöötajate palkasid kuni 5%.

Need on vaid mõned näited edasiminekutest. Seega on aasta jooksul tehtud palju, aga loomulikult kuna vald kasvab ja areneb, siis jätkub ka pidev töö hariduse, kultuuri, noorsootöö ja spordi valdkonna eestvedamisel ja arendamisel.​

Janek Murakas
Haridus- ja kultuuriameti juhataja

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS TREV-2 Grupp.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt