Facebook
RSS
Print

Kandideeri haridus- ja kultuuriameti juhatajaks

13.11.2017

 Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi millega ootab oma kollektiivi teotahtelist ja koostööle orienteeritud

HARIDUS- JA KULTUURIAMETI JUHATAJAT

Haridus- ja kultuuriameti juhataja juhib ameti tegevust ning koordineerib ja arendab Viimsi valla hariduselu, kultuuri-, spordi- ja noorsootööd.

Nõuded kandidaadile:

 • kõrgharidus (soovitavalt pedagoogika, rekreatsiooni või kultuurikorralduse alal);
 • omab varasemat töökogemust vähemalt kolm aastat kas kultuuri, hariduse, spordi või noorsootöö valdkonnas;
 • omab teadmisi omavalitsussüsteemist ja tunneb seda reguleerivaid õigusakte, orienteerub seadustega valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, tunneb ja oskab rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte;
 • väga hea eesti keele oskus ning inglise ja vene keele oskus suhtlustasandil;
 • hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus ja täpsus;
 • pingetaluvus;
 • valmidus meeskonnatööks ja selle juhtimiseks;
 • heal tasemel arvuti kasutamise oskus (MS Office kontoritarkvara).

Kasuks tuleb:

 • eelnev juhtimiskogemus avalikus teenistuses või ametikohaga seotud valdkondades;
 • valdkonna mitmekülgne tundmine.

Omalt poolt pakume:

 • sõbralikku ja toetavat meeskonda;
 • enesetäiendamise võimalusi;
 • mitmekesist ja väljakutsete rohket tööd Eesti ühes kiiremini arenevas omavalitsuses.

Kandidaatidel palume esitada:

 • avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
 • motivatsioonikiri, milles tuua välja oma nägemus Viimsi valla haridus-, kultuuri- ja spordielust lähiaastatel (vähemalt 1 lk);
 • elulookirjeldus (CV);
 • haridust tõendava dokumendi koopia.

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 4. detsembriks 2017 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa märgusõnaga „haridus- ja kultuuriameti juhataja“ või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil Nele dot Kilk at viimsivv dot ee.

Lisateave: tööalane lisateave abivallavanem Janek Murakas, tel 602 8803, Janek dot Murakas at viimsivv dot ee; konkursi teemaline lisateave Nele Kilk, tel 602 8872, Nele dot Kilk at viimsivv dot ee.


Kandideerimise dokumendid
saada hiljemalt 04.12.2017.

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS Teede REV-2.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt