Facebook
RSS
Print

Haabneemes on suvel oodata teetöid

16.06.2017

Viimsi valla keskuses Haabneemes on oodata suvel mitmeid teetöid – randa suunduval Kesk tee lõigul tehakse töid, Ravi tee läheb remonti ning rekonstrueeritakse üks põhilisemaid piirkonna kogujateid – Heki tee - Kesk tee lõigul Randvere tee kuni Rohuneeme tee. Augustis lähevad remonti Lubja tee ja Pärnamäe tee.

Vaata kaarti!

Kesk tee

Haabneeme randa suunduv Kesk tee lõigul Lepa tee kuni rand läheb remonti uue ajagraafiku kohaselt alates 26. juunist. Tööde edasilükkamise põhjus on rannahoone ehituseks on vaja enne veel betoonivedu lõpetada, et ei kahjustataks uut teed – tehniliselt ei ole võimalik kaevetöödega varem alustada. Uue graafiku kohaselt peaksid tööd lõppema hiljemalt 16.07, kokku on tööde kestvus kolm nädalat. Tööde käigus renoveeritakse olemasolev sõidutee ja rannas asuv parkla, rajatakse jalakäijatele kõnnitee, ehitatakse teevalgustus ja randa suunduvale osale jalakäijate ala, rajatakse ja renoveeritakse kommunikatsioone. Tööd häirivad mõnevõrra liiklust ranna piirkonnas, ent jalakäijatel on võimalik randa taksitusteta saada.

Töid teostab Viamer Grupp OÜ, järelevalvet teeb Vihmer OÜ. Tööde maksumus ca 201 000 eurot.

Ravi tee

Haabneeme aleviku tuiksooneks olev Ravi tee läheb samuti rekonstrueerimisse. Tööd toimuvad ajavahemikus 1.07 kuni 4.08. Tööde põhiosa soovitakse teha kuuajase perioodi kestel, et võimalikult väheselt häirida ühistransporti. Igasugustest ühistranspordi muudatustest ja ümbersuunamistest antakse teada valla kodulehe ja FB lehe kaudu jooksvalt.

Tööde käigus on kavas rekonstrueerida kogu tee, parkimiskohad, kõnniteed, rajada haljassaared koos peenardega, paigaldada uus tänavavalgustus, uuendada bussipeatused, panna pinke, muuta liikluskorraldust ja renoveerida taristut. Töid teostab TREF Nord AS, tööde maksumus on ca 292 000 eurot.

Heki tee-Kesk tee

Käesoleva suve üks mahukamaid töid on kindlasti Heki tee-Kesk tee rekonstrueerimine. Tööd on kavas teha vahemikus 26.06 kuni 31.08. Tööd toovad kaasa suuri muudatusi piirkonna liikluskorralduses. Tööde ajaks suunatakse piirkonna parklatest autod ajutistesse parklatesse ja parkimisaladele (Haabneeme kooli parkla, Haabneeme staadioni parkla, Mereranna tee täiendav parkimisala, Heldri tee äärne täiendav parkimisala), ette tuleb arvestada piirangute ja ebamugavustega, kuna tööd on ulatuslikud ja mahukad. Tööde käigus rekonstrueeritakse sõidutee ja jalgtee, rajatakse laiem jalgratta- ja jalgtee, ehitatakse uusi kergtee lõike, rekonstrueeritakse sademeveesüsteemid, paigaldatakse õli- ja liivapüüdurid, rajatakse sõiduteele valgustus, istutatakse täiendavat haljastust (puud, peenrad, istutusalad) ja asendatakse olemasolevat haljastust (kuusehekk eemaldatakse ja asendatakse uue hekiga, kuna seda ei saa tulenevalt tee laiendamisest ja kommunikatsioonide rajamisest säilitada), renoveeritakse suures osas kommunikatsioone, paigaldatakse pinke ja  liikluskorraldusvahendeid (liikluse ohutustamiseks – tõstetud ristmikud, kitsendused, kiiruse lugemise seadmed, teekattemärgised).

Tööd toimuvad Heki teel, Kesk teel ja Kase teel (sademevee eesvoolu rajamine). Eesmärk on samaaegselt teha korda teed, taristu, remontida kommunikatsioonid – et piirkonda võimalikult vähe häirida ja teostada tööd kompleksselt.

Heki tee-Kesk teerekonstrueerimistööde riigihankele laekus 5 pakkumust, vallavalitsus tunnistas edukaimaks pakkumuseks Verston Ehitus OÜ pakkumuse kogumaksumusega 1 584 000 eurot. Antud tee rekonstrueerimistööd on Viimsi valla ühed mahukaimad teetööd viimase kümnendi jooksul.

Pärnamäe tee-Lubja tee

Hetkel käib Lubja tee ja Pärnamäe tee katte remondi projekteerimine, mille käigus on kavas antud teede ääres korrastada ja muuta ohutuks bussitaskud ja rajada Lubja külla ehitatava lasteaia ette ülekäik ja ohutussaar. Remondi käigus kavandatakse kahe valla põhitee katte tasandusfreesimist ning uue kattega katmist. Suuremad vajumised ja defektsed kohad remonditakse põhjalikumalt. Uuele teekattele paigaldatakse teekattemärgitusest ääre- ja telgjooned, hoiatusmärgid ja ülekäigurajad. Kavas on rajada ohutuse tagamiseks busside taskute laiendused Vainu, Lubjamäe, Paekaare ja Kuremarja peatustesse, kus need puuduvad. Tööd on kavas teha augustikuus.

Vaata kaarti!

 Kommunaalamet