Facebook
RSS
Print

Haabneeme koolis toimub noorte ja vallaelanikest otsustajate osaluskohvik „VIID“

06.12.2014

Täna, 6. detsembril, kell 12.—17.00, toimub Haabneeme koolis (endises Karulaugu koolis) noorte ja otsustajate osaluskohvik „Viimsi Innukate Ideede Diskussioon“, et üheskoos vallaelanikega arutleda noori puudutavatel teemadel. 

Viimsi vallavanema Jan Trei sõnul võib noorte osaluskohvikult oodata kindlasti lennukaid mõtteid, asjalikke ja edasiviivaid arutelusid. „Ootan põnevusega uusi ideid ja initsiatiive noortevolikogult ja osaluskohvikult. Käsitletavad teemad on akuutsed ja kindlasti vajalikud. Valla noored on juba end tõestanud varivalitsust juhtides võimekate ja tahet täis tegijatena,“ ütles Jan Trei.

 

Henry Härm (noortevolikogu liige; 1.detsember 2014 abivallavanem):  „VIIDist ootan aktiivset arutelu  noorte, ekspertide, otsustajate, vallaelanike ja lauajuhtide vahel. Olen veendunud, et Viimsi Noortevolikogu saab häid ja huvitavaid ideid, mida edasi arendada ning koostöös vallavalitsusega tuleviku perspektiivis ka elluviia.“

 

Vallavanema sõnul viiakse noorte ja otsustajate osaluskohvik läbi maailmakohviku meetodil, mille kohaselt moodustatakse 6 erinevat teemalauda, kus asuvad koos noortega teema üle arutlema valla arvamusliidrid ja otsustajad erinevatelt elualadelt. 


„Arutlusele tulevad järgmised Viimsi jaoks väga olulised teemad: bussiliiklus ehk diskussioon Viimsi ühistranspordi üle, kaasamise võimalustest Viimsis, narkootikumide tarvitamise probleemidest ja plussidest kui neid on, formaalhariduse piisavusest versus mitteformaalahariduse vajalikkus e. enama praktilise kogemus vajadus koolides, noortevolikogu tegutsemisest Viimsis ja Viimsi siseturvalisus,“ selgitas vallavanem Jan Trei. 

„VIID“ viiakse ellu tänu aktiivsetele Viimsi noortele Viimsi noortevolikogust ja koostööpartneritele Viimsi vallavalitsusest, Eesti noorsootöökeskusest ja Eesti noorteühenduste liidust. 

 

Lisainfo: 

 

Riina Solman

Kommunikatsiooni- ja arendusjuht

 

Viimsi Vallavalitsus

Nelgi tee 1, Viimsi alevik

74001 Viimsi vald

tel: +372 6028831

mob: +372 52 92992

Riina dot Solman at viimsivv dot ee
Skype: riina.solman