Facebook
RSS
Print

Elukohajärgsed koolikohad määratud

17.04.2017

13. aprillil määras Viimsi vallavalitsus elukohajärgse kooli 293 lapsele, kes alustavad kooliteed 1. septembril 2017. Kõik lapsevanemad saavad teavituse kooli määramise kohta ja täpsustava info, kuidas edasi käituda enda märgitud e-postile.

Juhul kui teavitus ei ole kohale jõudnud või on muid koolikohtade  komplekteerimisega seotud küsimusi, siis palume pöörduda üldhariduse spetsialisti Aet Tampuu (6028868, aet dot tampuu at viimsivv dot ee) või haridus- ja kultuuriameti juhajata Janek Murakas (6028843, janek dot murakas at viimsivv dot ee) poole. Kui lapsevanem ei ole määratud kooliga rahul, siis on tal võimalus esitada kuni 20. maini vallavalitsuse haridus- ja kultuuriametile avaldus kooli vahetamiseks. 

Kui lapsevanem ei ole veel esitanud Viimsi valla koolides 1. klassi minemiseks taotlust, siis saab seda teha Viimsi Vallavalitsuses koha peal (Nelgi tee 1, Viimsi alevik).

Haridus- ja kultuuriamet