Facebook
RSS
Print

Ehitustegevuse või majapidamistööde käigus arvesta naabritega

09.05.2017

Viimsi vallas kehtiv heakorra eeskiri sätestab muuhulgas reeglid, mida tuleb järgida ehitustegevuse ja majapidamistööde käigus, ning näeb ette kohustused kinnistu ja ehitise omanikule heakorra tagamisel. Kuna eeskirjast kinnipidamine on kohustuslik igaühele Viimsi valla territooriumil, tuletame meelde, et ka pealtnäha tavaliste kevadiste tööde ja toimetustega tuleb alati arvestada naabrite ja teiste vallaelanikega.

Nii näiteks keelab heakorra eeskiri mürarikkad tööd pühapäeval. Siia alla võib lugeda mootorsaega töötamise, muru õhutamise või niitmise, samuti ehitus- või remonttööd jm tegevused, mis põhjustavad valju müra ja häirivad naabreid. Erandkorras lubab heakorraeeskiri selliste tööde tegemise, kui eelnevatel päevadel on ilmastikuoludest tingituna olnud tööde teostamine võimatu, seejuures pühapäeval tohib neid töid teha ikkagi kindlal ajaperioodil, s.o. kella 12-16.

Ilmade soojenedes veedetakse rohkem aega õues – minnakse piknikule, grillitakse koduaias, tehakse lõket, istutatakse puid-põõsaid jms. Ka nende tegevuste puhul tuleb arvestada heakorraeeskirjaga. Keelatud on näiteks rajada haljastust üldkasutataval maa-alal ilma vallavaltsuse kooskõlastuseta, põletada jäätmeid ja kulu. Põletada on lubatud oksi. Küttekoldevälise tule tegemisel on tule tegija kohustatud rangelt järgima tuleohutusnõudeid ning teatud juhtudel ja kohtades ei ole lõkke tegemine või põletamine üldse lubatud.

Tutvuge Viimsi valla heakorra eeskirjaga aadressil viimsivald.ee/oigusaktid-7/. Igaühel on soov ja õigus elada puhtas, rahulikus ja turvalises keskkonnas.

Kommunaalamet