Facebook
RSS
Print

Üle 1200 maja Viimsis soovivad saada DigiMaa valguskaabliühendust

20.09.2017

Aprillis käivitus kohalike omavalitsuste algatusena üle Harjumaaline koostööprojekt DigiMaa, mille eesmärgiks on võimaldada elanikele kiiret ja kvaliteetset interneti püsiühendust valguskaabli kaudu. Augustis lõppes küsitlus, millega selgitati välja need majad, kuhu soovitakse saada DigiMaa ühendust. Kokku laekus harjumaalastelt tähtajaks ligi 18 000 sooviavaldust, neist 1 248 Viimsi valla elanikelt. 

Kuigi DigiMaa esimese etapi teavituskampaania sai läbi, võetakse sooviavaldusi veel mõnda aega vastu. Arvestatakse nende soovidega, mis esitatakse enne võrkude rajamise algust. 
Praegu on DigiMaal käsil võrkude planeerimine. Planeerimise tulemusena saab selgeks, mis mahus ja millist tüüpi valguskaablivõrku on vaja rajada. Samuti saab selle info põhjal teha esmased arvutused võrgu rajamise maksumuse kohta. Esmane võrguplaneering valmib oktoobris.

Selle aasta sügisel tehakse DigiMaal veel mitmeid ettevalmistusi, mis on vajalikud projekti realiseerimiseks. Harjumaa omavalitsustel on plaanis asutada võrguettevõte, mis hakkab valguskaablivõrku rajama ning seda tulevikus majandama ja haldama. Samuti on plaanis organiseerida võrgurajamise rahastamine ja teha ettevalmistusi ehitushangete läbiviimiseks. Võrkude projekteerimise ja ehitamisega tehakse algust järgmise aasta alguses, kui on saabunud riigipoolsed projekti rahastamise otsused.

DigiMaa valguskaablivõrkude ehitus kestab mitu aastat

Valguskaabel tuleb vedada arvestuslikult 20 000 majja, seega tuleb võrku rajada tuhandeid kilomeetreid. Nii suure projekti elluviimine kestab vähemalt 2 aastat. Õnneks ei pea kõik elanikud nii kaua ootama. Võrku hakatakse ehitama väiksemate projektide kaupa ja esimesed kodud saavad DigiMaa kiiret ja stabiilset interneti püsiühendust kasutada juba järgmisel aastal.
Ehituse järjekord ja prioriteedid lepitakse kokku omavalitsusjuhtidega, kuid üldine põhimõte on alustada sealt, kus asub rohkem soovijaid. Seega saab lisanduvate sooviavaldustega praegu veel mõjutada ehituse järjekorda. Kui soovid DigiMaa ühendust esmajärjekorras oma kodupaika, siis hoolitse selle eest, et ka kõik sinu tänava- või külanaabrid oma sooviavaldused DigiMaa veebilehel esitaksid (www.digimaa.ee).

Liitumislepingud sõlmitakse vahetult enne võrguehituse algust

Võrgu projekteerimise käigus võetakse kõikide soovijatega veelkord ühendust: otsustame, kuidas valguskaablit kinnistul vedada ja täpsustame, kuidas see majja tuua. Seejärel saab sõlmida lepingu DigiMaa võrguühenduse saamiseks. 

Ka edaspidi, pärast võrkude väljaehitamist, on võimalik DigiMaaga liituda, kuid seda enam mitte soodustingimustel. Hiljem liitujatel tuleb täiel määral maksta kinni liitumisega seotud kulud. Kui enne võrkude rajamist jääb liitumistasu tänu riigi toetusele ja lisarahastusele alla 300 euro, siis hiljem liitujatel võib see ulatuda tuhandetesse eurodesse. Seepärast soovitame kõigil praegu planeeritud soodsat liitumist ära kasutada.

Anname DigiMaa projekti käigust Viimsi Teataja kaudu teada ka edaspidi ning kindlasti tasub silm peal hoida DigiMaa veebilehel ja sotsiaalmeedialehtedel.

Olav Harjo
DigiMaa projektijuht