Facebook
RSS
Print

Avalik konkurss huvihariduse ja sporditöö koordinaatori leidmiseks

03.03.2017

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi millega ootab oma kollektiivi teotahtelist ja koostööle orienteeritud 

HUVIHARIDUSE JA SPORDITÖÖ KOORDINAATORIT 

Teenistusülesanded:

Huvihariduse ja sporditöö koordinaatori ülesanded: korraldab koostööd vallas tegutsevate munitsipaalhuvikoolidega ja eraõiguslike huvikoolidega; planeerib ja aitab korraldada valla spordiüritusi koostöös teiste asutuste või organisatsioonidega; valla huvihariduse ja sporditöö valdkonna arendamine; valdkonda puudutavate toetuste määramise menetlemine ning sihtfinantseerimislepingute sõlmimise ja järelevalve korraldamine; osaleb valdkondlikus järelevalve- ja kontrollialases tegevuses. Samuti aitab korraldada haridus- ja kultuuriameti asjaajamist ja dokumendihaldust ning kujundab koostöös valla teenistujate ja valla asutustega Viimsi valla kultuuri- ja spordielu.

Nõuded kandidaadile:

 • kõrgharidus;
 • omama teadmisi omavalitsussüsteemist ja tundma seda reguleerivaid õigusakte, orienteeruma seadustega valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, tundma ja oskama rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte;
 • väga hea eesti keele oskus ning vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
 • hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus ja täpsus;
 • pingetaluvus;
 • valmidus meeskonnatööks ja selle juhtimiseks;
 • heal tasemel arvuti kasutamise oskus (MS Office kontoritarkvara).

Kasuks tuleb:

 • eelnev töökogemus avalikus teenistuses või huvihariduse- ja sporditöö valdkonnas;
 • spordi ja huviharidusevaldkonna mitmekülgne tundmine.

Omalt poolt pakume:

 • sõbralikku ja toetavat meeskonda;
 • enesetäiendamise võimalusi;
 • mitmekesist ja väljakutsete rohket tööd.

Kandidaatidel palume esitada:

 • motivatsioonikiri;
 • elulookirjeldus (CV);
 • haridust tõendava dokumendi koopia.

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 28. märtsiks 2017 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa märgusõnaga „huvihariduse ja sporditöö koordinaator“ või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil Nele dot Kilk at viimsivv dot ee.

Lisateave: tööalane lisateave haridus- ja kultuuriameti juhataja Janek Murakas, tel 602 8843, Janek dot Murakas at viimsivv dot ee, konkursi teemaline lisateave Nele Kilk, tel 602 8872, Nele dot Kilk at viimsivv dot ee.