Facebook
RSS
Print

Avalik konkurss huvihariduse ja sporditöö koordinaatori leidmiseks

03.03.2017

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi millega ootab oma kollektiivi teotahtelist ja koostööle orienteeritud 

HUVIHARIDUSE JA SPORDITÖÖ KOORDINAATORIT 

Teenistusülesanded:

Huvihariduse ja sporditöö koordinaatori ülesanded: korraldab koostööd vallas tegutsevate munitsipaalhuvikoolidega ja eraõiguslike huvikoolidega; planeerib ja aitab korraldada valla spordiüritusi koostöös teiste asutuste või organisatsioonidega; valla huvihariduse ja sporditöö valdkonna arendamine; valdkonda puudutavate toetuste määramise menetlemine ning sihtfinantseerimislepingute sõlmimise ja järelevalve korraldamine; osaleb valdkondlikus järelevalve- ja kontrollialases tegevuses. Samuti aitab korraldada haridus- ja kultuuriameti asjaajamist ja dokumendihaldust ning kujundab koostöös valla teenistujate ja valla asutustega Viimsi valla kultuuri- ja spordielu.

Nõuded kandidaadile:

 • kõrgharidus;
 • omama teadmisi omavalitsussüsteemist ja tundma seda reguleerivaid õigusakte, orienteeruma seadustega valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, tundma ja oskama rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte;
 • väga hea eesti keele oskus ning vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
 • hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus ja täpsus;
 • pingetaluvus;
 • valmidus meeskonnatööks ja selle juhtimiseks;
 • heal tasemel arvuti kasutamise oskus (MS Office kontoritarkvara).

Kasuks tuleb:

 • eelnev töökogemus avalikus teenistuses või huvihariduse- ja sporditöö valdkonnas;
 • spordi ja huviharidusevaldkonna mitmekülgne tundmine.

Omalt poolt pakume:

 • sõbralikku ja toetavat meeskonda;
 • enesetäiendamise võimalusi;
 • mitmekesist ja väljakutsete rohket tööd.

Kandidaatidel palume esitada:

 • motivatsioonikiri;
 • elulookirjeldus (CV);
 • haridust tõendava dokumendi koopia.

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 28. märtsiks 2017 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa märgusõnaga „huvihariduse ja sporditöö koordinaator“ või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil Nele dot Kilk at viimsivv dot ee.

Lisateave: tööalane lisateave haridus- ja kultuuriameti juhataja Janek Murakas, tel 602 8843, Janek dot Murakas at viimsivv dot ee, konkursi teemaline lisateave Nele Kilk, tel 602 8872, Nele dot Kilk at viimsivv dot ee.

 

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS TREV-2 Grupp.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt