Facebook
RSS
Print

Avalik konkurss ehitusjärelevalve inspektori leidmiseks

03.03.2017

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi 

EHITUSJÄRELEVALVE INSPEKTORI leidmiseks 

Ehitusjärelevalve inspektori peamisteks ametiülesanneteks on ehitusjärelevalve teostamine Viimsi valla territooriumil ja kasutuslubade menetlemine.

Nõuded kandidaadile:

 • ehitusalane kõrgharidus;
 • eelnev erialase töö kogemus (vähemalt 3 aastat), sh töökogemus väärteomenetlejana;
 • kohaliku omavalitsuse süsteemi ja seda reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • valdkondlike õigusaktide ja dokumentide ning seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimustes ja ülesannetes orienteerumine;
 • väga hea eesti keele oskus, vene keele oskus ning lisaks ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
 • hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus, põhjalikkus ja täpsus;
 • algatusvõime ja väga hea pingetaluvus;
 • väga hea meeskonnatöö oskus;
 • analüüsivõime ja oskus lahendada keerukaid situatsioone;
 • heal tasemel arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamisoskus;
 • B-kategooria juhiloa olemasolu.

Omalt poolt pakume:

 • eneseteostamise ja -täiendamise võimalusi;
 • vaheldusrikast ja huvitavat tööd.

Kandidaatidel palume esitada:

 • avalduse koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
 • motivatsioonikirja;
 • elulookirjelduse (CV – sh valdkondlikud täiendkoolitused ja senise töökogemuse peamiste ülesannete kirjeldus);
 • haridust tõendava dokumendi koopia.

Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes.

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 27. märtsiks 2017 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa märgusõnaga „ehitusjärelevalve inspektor“ või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil Nele dot Kilk at viimsivv dot ee.

Lisateave: ehitusameti juhataja Jüri Kurba, tel 512 0095, Jüri dot Kurba at viimsivv dot ee.

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS TREV-2 Grupp.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt