Facebook
RSS
Print

Algasid Haabneeme Kooli juurdeehitustööd

09.03.2017

Algasid Haabneeme Kooli juurdeehitustööd, mille raames olemasolevale koolimajale lisanduv kolmekordne juurdeehitus, mille ehituslik maht on 1000m2, valmib 2017. aasta sügiseks.

Viimsi vald korraldas eelmise aasta lõpus läbi oma tütarettevõtte OÜ Viimsi Haldus Haabneeme Kooli juurdeehituse ehitushanke, mille võitis AS Eviko. Kooli juurdeehituse ehitusmaksumuseks kujuneb 1 175 000 eurot.

Viimsi abivallavanem Jan Trei sõnul saavad lapsed moodsa ja kaasaegse õpikeskkonna. „Täna õpib Haabneeme Koolis 453 õpilast. Juurdeehitus annab võimaluse luua valda juurde 144 koolikohta, mis aitab leevendada vajadust õppekohtade järele Viimsi keskuse piirkonnas,“ ütles Jan Trei. „Ühtlasi saab siis Haabneeme Koolis õppetööd hakata läbi viima kolmes kooliastmes, 6-klassilisest Haabneeme Koolist saab 9-klassilise III õppeastmega täistsükli põhikool.“ 

Juurdeehitusega korrastab ja laiendab Viimsi oma haridusvõrku, vastavalt 2016. lõpus kinnitatud valla haridusvõrgu arengukavale.

„Haabneeme Kooli juurdeehitusse on kavandatud 2 koduklassi, 4 täismõõdus aineklassi, 1 väiksem keeleklass ja keemialabor ning tööõpetusklassid puidu- ja metallitehnoloogiate, kodunduse ja käsitöö õpetamiseks. Juurdeehituse rajamisega saame Haabneeme koolis varasemast rohkem pakkuda oma õpilastele ka erinevaid huvihariduslikke võimalusi nii teadmiskeskuse ringide kui kooli enda huviringide näol,“ lisas Trei.

Haabneeme kooli juurdeehitus rajatakse Randvere tee 18 asuvale krundile, kus 2009. aastal valmis Arhitektuuribüroo Emil Urbel OÜ projekti järgi Haabneeme Kooli õppehoone. Juurdeehitusel kasutatakse raudbetoon seinapaneele analoogselt olemasolevale õppehoonele. Juurdeehitus on kavandatud toimiva koolihoone arhitektuurilise jätkuna, järgides selle kõrgusi, rütme ning viimistluse põhimõtteid, olles siiski olemasolevast koolihoonest selgelt eraldatud, kuid toimiva kooliga ühenduses 2. ja 3. korrusel olemasolevat koridori jätkava puhkeruumi abil.

Hoone harmoneerub olemasoleva kooli- ja lasteaiahoonega, samuti looduskeskkonnaga kooli vahetus läheduses ning on ka sisustuselt ergonoomiline ning materjalivalikult ja ruumipaigutuses kaasaegne.

 

Märtsikuus on plaanis korraldada kooli juurdeehituse inventarihange eesmärgiga tagada moodne ja kaasaegne õppeinventar õppetöö läbiviimiseks.

 

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS TREV-2 Grupp.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt