Facebook
RSS
Print

Alates 17.01.17 on Viimsi vallavanemaks Rein Loik

17.01.2017

 Tänasel Viimsi vallavolikogu istungil oli päevakorrapunktina arutluses vallavanema valimine seoses senise vallavanema, Alvar Ildi tagasiastumissooviga. Viimsi vallavolikogu toetas tänasel istungil ühehäälselt ettepanekut valida vallavanemaks varasem Tallinna Lennujaama juhatuse esimees Rein Loik. Valitsuse liikmetena kinnitas volikogu ametisse senised abivallavanemad Margus Kruusmägi, Jan Trei, Oliver Liidemanni, Margus Talsi ning rahandusameti juhi Randar Lohu.

17.01.17 valiti Alvar Ildi omal soovil tagasi astumisel vallavanemaks Rein Loik

Foto: Kätri Beljajeva

Valla senine juht Alvar Ild esitas möödunud nädalal isiklikele põhjustele viidates avalduse ametist omal soovil tagasi astuda. Lahkumisotsust põhjendab Ild järgmiselt: „Valla valitsemises ja vallavalitsuse juhtimises on saavutatud  vajalik töörahu laiapõhjalise koalitsioonina ning on loodud poliitilised ja majanduslikud eeldused, et planeerida valla arengut ja investeerimistulevikku märksa pikema aja peale, kui seda on valimistevaheline periood. Selle saavutamiseks oleme tõstnud vallavalitsuse võimekust läbi küllaltki radikaalse vallavalitsuse juhtimisstruktuuri muutmise. Peamiseks eesmärgiks oli tõsta vallavalitsuse administreerimissuutlikkust läbi ametite isikkooseisu kõrge kvalifikatsiooniga inimeste toomise, õiguste laiendamise ja vastutuse suurendamise teel. Tulemuseks on see, et 2017. aasta alguses on meil valla võlakoormus kõigi aegade madalaim  - 56%. Võrdlusena: aastal 2013 oli valla netovõlakoormus 118%. Eelarve maht on selle ajaga samuti kasvanud 42% võrra ning kui eelnevatel aastatel jäi investeeringute maht aastas 3 – 5 milj euro piiridesse, siis 2017. aastasse on vald  planeerinud investeeringuid 11 milj euro väärtuses. Üheks kujukaks näiteks vallavalitsuse teovõime kasvust on ka asjaolu, et 2017. a eelarve projekt esitati volikogus esimesele lugemisele tasakaalus olevana esmakordselt juba möödunud aasta lõpus. Korrastatud on ka valla tütarettevõtete majandustegevuse juhtimine läbi võimekate juhtide palkamise, põhikirjade kaasajastamise ja korrektse majandustegevuse planeerimise sisseseadmise. Kõik need eesmärgid olin endale täitmiseks võtnud, kui nõustusin asuma vallavanema kohuseid täitma.  Ja  nüüd, kus pean ameti isiklikel põhjustel maha panema, võin seda rahuliku südamega teha, teades, et 2017. aastaks kavandatu saab tehtud.“

Rein Loik, kes asub Viimsi vallavanema ametikohustusi täitma alates 17.01.2017, on kogenud tippjuht, kes on juhtinud ettevõtteid ja organisatsioone erinevates valdkondades nii era- kui avalikus sektoris. Viimastel aastatel on ta olnud seotud lennundusega, töötades kuni 2016. a märtsini AS Tallinna Lennujaama juhina. Käesoleval ajal on ta peamiselt tegev juhtimiskonsultandi ja mentorina. „Ettepanek asuda Viimsi vallavanema ametikohale tuli ootamatult, kuid otsustasin selle väljakutse vastu võtta.  Viimsi on viimastel aastatel olnud Eesti  üks kiiremini arenev vald atraktiivse elukeskkonnaga. Ettepanekut vastu võttes soovin omaltpoolt kaasa aidata, et positiivsed arengud ja uued arendusprojektid, mida valla senine juhtkond on algatanud vallaelanike heaolu parandamiseks, saaksid ellu viidud. Erakondlikku kuuluvust mul ei ole ning ma ei ole plaaninud end ühegi erakonnaga ka siduda. Usun, et suudan tagada, et  valla majanduslik ja administratiivne juhtimine nelja erakonna koostöös püsib stabiilne ning on tulemuslik. “

Valitsusliikmetena nimetati 17.01 taas ametisse abivallavanemad Margus Kruusmägi, Jan Trei, Oliver Liidemann ning Margus Talsi. Valitsuse liikmena jätkab rahandusameti juht Randar Lohu. Alvar Ild on alates 18.01 Viimsi vallavolikogu liige.