Facebook
RSS
Print

Aastapäeva tervitus

24.02.2017

Viimsi vallavalitsus ja volikogu soovivad kõigile ilusat Eesti Vabariigi 99. aastapäeva!

Head viimsilased!

Tervitan teid südamest saabuva vabariigi 99. aastapäeva puhul!

Veel sammuke ja Eesti riik on 100-aastane. Mitte kõigile meie sugulasrahvastele pole antud õnne omada oma riiki ja kõneleda emakeeles. Oma riik on ennekõike südameasi. Seda riiki teeme me koos igapäevast elu elades, ühiselt oma vajaduste rahuldamist korraldades, töökohtadel tööpanust andes. Me ei mõtle pea üldse sellele, et 100 aastat tagasi jätsid üle 6000 vapra eesti mehe ja naise, nende hulgas koolipoisid, oma elu selle eest, et Eesti oleks vaba. Vabaduse loomulikkust tajub inimene ikka alles läbi mittevabaduse. Nii mööduski paarkümmend aastat, killuke sellest vaikivas ajastus, kuni naabrist okupandi eesmärk oli meid rahvana hävitada. Me jäime ellu. Väikerahvale on vabadus alati ime, mis ei ole iseenesest mõistetav.

Seepärast on igati kohane pidupäeval tähelepanu pöörata meie argipäevastele saavutustele. Olla tänulik oma riigi kõrval ka oma kodukandile. Meil on põhjust olla tänulik Viimsi valla olemasolu eest, mille areng ja kasvamine on olnud täis inimeste rasket ja tänuväärset tööd. Visadest ja virkadest kalurikülade elanikest kasvas okupatsiooniajalgi jõukas kalurikolhoos. Tööd on armastatud ja au sees peetud siin ajast aega. Mõeldes tagasi iseseisvuse taastamise aegadele, on Viimsi vald tänaseks tundmatuseni muutunud. 25 aastat tagasi elas Viimsis ligikaudu neli korda vähem inimesi. Täna on meid kokku üle 19 000. Ja kuigi meie töö viljad on küpsenud aegamisi, võime tulemuste üle, mis tänaseks saavutatud, rõõmsad ja uhked olla. Tuulisest kaunist poolsaarest on arenenud kaasaegsete, perekesksete ja endaga hästi hakkamasaavate inimeste kodukoht, kus on hea kasvatada lapsi ja elada täisväärtuslikku elu kõigil põlvkondadel. Oleme rajanud Viimsisse viimastel aastatel palju uut ja vajalikku. Lasteaedu, koole, sportimisvõimalusi, kaubanduskeskusi, arendanud kultuuri ja kauneid kunste. Palju tööd ootab meid veel ees.

Ütleksin uhke viimsilasena enam-vähem nii nagu  öeldakse meie vabariigi põhiseaduses: meie eesmärk on kesta läbi aegade, hoida oma kodukanti, keelt ja kultuuri. Meie, viimsilased, oleme seda teinud, oleme oma kodukohta hoolega hoidnud ja arendanud. Vabadus pole kunagi ainult õigused, vaid kohustused. Tehes oma tööd ja elades igapäevast elu, täidame oma kohust armastuse ja hoolega edasi.

Lõpetuseks - 99 aasta vanune Eesti Vabariik ei ole paratamatus, seda hoidsid meie eelkäijad üle põlvede närbumast, pidevalt kastes ja hooldades. Oma meeltes ja südametes sel ajal, kui ei tohtinud avalikult. Ainult nii sai kesta vabadus üle raske aja. Ja ma loodan, et ilma selliste aegadeta saab vabadus kasvada üle meie, meie laste ja lastelastelaste aja. Ja ükskord, kui neidki enam pole, siis on ikka Eesti riik ja rahvas. Viimsi vald ja viimsilased.

Soovin teile ja teie lähedastele ilusat vabariigi aastapäeva! Elagu Eesti!

 

Toomas Tõniste
Viimsi vallavolikogu esimees

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS TREV-2 Grupp.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt