Facebook
RSS
Print

Teadmiseks lapsevanematele, kelle lapsed lähevad esimesse klassi 1. septembril 2015

01.03.2015

Vastavalt Viimsi Vallavalitsuse 27.01.2012 määrusele nr 1 „Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord“ toimub koolikohustuslike õpilaste avalduste vastuvõtt elukohajärgsetesse koolidesse vastavalt eeltoodud määrusele.

Taotluse I klassi astumiseks saab esitada 1- 31. märtsini elektrooniliselt veebikeskkonnas siit. Juhul kui koolikohustusliku õpilase sissekirjutus Viimsi valda on hilisem, kui käesoleva aasta 1. veebruar saab taotluse esitada digitaalselt allkirjastatult e-mailile haridus at viimsivv dot ee või tuua paberkandjal Vallavalitsuse infolauda (E-N 8:30-19:00, R 8:30-17:00).

Kõigile kooliealistele lastele, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Viimsi vald, tagatakse õppimisvõimalus elukohajärgses munitsipaalkoolis. Viimsi vallas on elukohajärgseteks munitsipaalkoolideks Viimsi Keskkool, Haabneeme Kool, Randvere Kool, Püünsi Kool ja Prangli Põhikool.

 

Millal algab koolikohustus ?

2015/2016 õppeaastal võetakse I klassi lapsed, kes saavad 1. oktoobriks 2015 7-aastaseks (sündinud 1. oktoobril 2007 kuni 30. septembril 2008) või on saanud 2014. aastal koolipikenduse. Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem peab esitama lisaks taotlusele nõustamiskomisjoni soovituse lapse koolivalmiduse kohta.

Kuidas minu laps saab õppekoha I klassi ?

Elukohajärgse kooli määramiseks moodustab vallavalitsus komisjoni, kes arvestab elukohajärgse kooli määramisel järgmist:
• esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile;
• sama pere teiste laste õppimist samas koolis;
• võimaluse korral vanemate soove.

Millal ja kuidas ma saan teada, missugune kool minu lapsele määrati ?

Vallavalitsus moodustab komisjoni, kes määrab õpilasele elukohajärgse kooli. Vallavalitsuse Noorsoo- ja haridusamet teavitab lapsevanemat kirjalikult komisjoni otsusest elukohajärgse kooli määramise kohta hiljemalt 30. aprilliks.

Mida tuleb mul teha, kui lapsele on elukohajärgne kool määratud ?

Alates 15. maist tuleb vanemal elukohajärgseks kooliks määratud kooliga ühendust võtta, selleks on aega 10. augustini. Lapsevanem saab esitada I klassi astumiseks vajalikud dokumendid elukohajärgsesse kooli peale 15. maid. Koolile esitatavate dokumentide loetelud leiate koolide koduleheküljelt.

Kas ma saan lapse panna mõnda teise kooli ?

Vanemal on õigus määratud koolikohast loobuda. Sel juhul tuleb vanemal endal leida kool, kus on vabu kohti. Viimsi valla koolidel on õigus alates 10. augustist vabaks jäänud õppekohad komplekteerida kooli vastuvõtu tingimuste ja korra järgi. Tallinna koolid komplekteerivad vabad kohad Tallinna koolides alates 15. juunist.


Mida teha, kui minu laps on 7- aastane ja elab rahvastikuregistri andmetel Viimsis, kuid ei lähe Viimsi valla munitsipaalkooli esimesse klassi ?

Sellisel juhul tuleb lapsevanemal kindlasti teavitada Viimsi Vallavalitsuse Noorsoo- ja haridusametit (haridus at viimsivv dot ee). Kindlasti teavitada ka lastest, kes alustavad või on juba alustanud õpinguid mõnes välisriigis.


Kuhu pöörduda info saamiseks?

Teie küsimustele vastavad Viimsi vallavalitsuse Noorsoo- ja haridusameti ametnikud:

Riin Suut, haridustöö spetsialist
Tel: 602 8868, riin at viimsivv dot ee

Katrin Markii, Noorsoo- ja haridusameti juhataja
Tel: 602 8868, markii at viimsivv dot ee

 

23.02.2015

Töötukassa kevadine töömess

19.02.2015

4. märtsil 2015 toimub Nordea Kontserdimajas (Estonia pst 9, Tallinn) Tallinna ja Harjumaa töömess. Osalevad erinevad  Tallinna ja Harjumaa ettevõtted. Messil pakutakse nii hooajatöid kui püsivaid töökohti. Samuti leiavad sealt tööpakkumisi suviseks koolivaheajaks tööd otsivad noored.


Loe veel

Viimsi Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel Renault Trafic kaubiku

19.02.2015

Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Viimsi valla vara registris oleva Renault Trafic (esmane registreerimine 05.03.2003, mootori töömaht 74 kW, registrimass 2940 kg, kõrgus 1,959 m, laius 1,904 m ja pikkus 5,182 m, VIN-kood VF1FLBCB63V187252, odomeetri näit 245 000 km) võõrandamiseks alghinnaga 2500 eurot.


Loe veel

Vanemad Teated
23.12.2014| Pühade tervitus

Haabneeme koolis toimub noorte ja vallaelanikest otsustajate osaluskohvik „VIID“

06.12.2014

Täna, 6. detsembril, kell 12.—17.00, toimub Haabneeme koolis (endises Karulaugu koolis) noorte ja otsustajate osaluskohvik „Viimsi Innukate Ideede Diskussioon“, et üheskoos vallaelanikega arutleda noori puudutavatel teemadel. 


Loe veel

Viimsi vallavalitsust juhtisid Noorsootöö nädala raames Viimsi koolide õpilased

05.12.2014

Viimsi vallavalitsust juhtisid Noorsootöö nädala raames Viimsi koolide õpilased

Viimsi vallavalitsus andis üle-eestilise noorsootöönädala raames noortele võimaluse juhtida terve päeva Viimsi vallavalitsust. Lisaks varivalitsusele oli vallamajas 15 töövarju Viimsi keskkoolist ja Püünsi koolist.  


Loe veel

Viimsi valla finantsolukord on korras

26.11.2014

 

Viimsi vald võib olla rahulik – valla finantsolukord on täiesti korras, probleeme seadusega pandud kohustuste, ega ka laenukohustuste täitmisega vallal ei ole. Eelarve täitmine on positiivne. Kõik valla laenukohustusted on täidetud graafiku järgi, ühtegi tähtaja ületanud võlgnevust krediidiasutustele ei ole. Vald on oma likviidsete varade mahtu kasvatanud aasta algusest (ca 400 tuh eurot) tänaseks pea viis korda (ca 2 000 tuh eurot). Eelarve täitmine on kooskõlas eelarvega - tulude laekumine ületab prognoosid ja kulude täitmine liigub alla plaani.


Loe veel

Kuue võlgades omavalitsuse suhtes algatati korrigeerimismenetlus

25.11.2014

24. novembril võis lugeda uudist, et kuues omavalitsuses algatati korrigeerimismenetlus, nende hulgas Viimsis. See on tekitanud küsimusi, mis vajavad vastuseid. Et tegemist on formaalse protseduuriga, öeldi korduvalt välja Rahandusministeeriumi poolt. Edastame siinkohal Rahandusministeeriumi ja valla selgituse viimsilastele: 


Loe veel

Vanemad Uudised
23.05.2013| Viimsi Rattaretk 2014

Valla juhtimine

Enim loetud

Kultuur ja sport

Sotsiaal ja tervishoid

Ehitus

Enim loetud
Uuemad teemad

Maa-ja keskkonnakorraldus, kommunaal

Vaba-aeg

Enim loetud
Uuemad teemad