Facebook
RSS
Print

Vallavalitsuse istungid

03.04.2017

Viimsi vallavalitsuse korralised istungid toimuvad teisipäeviti.

Vastavalt Viimsi valla põhimäärusele võib vallavanem vajadusel vallavalitsuse korralise istungi ära jätta või toimumise aega ja kohta muuta ning kiiret otsustamist vajavate küsimuste arutamiseks kokku kutsuda vallavalitsuse erakorralise istungi.