Facebook
RSS
Print

Vallavalitsuse istungid

03.04.2017

Viimsi vallavalitsuse korralised istungid toimuvad teisipäeviti.

Vastavalt Viimsi valla põhimäärusele võib vallavanem vajadusel vallavalitsuse korralise istungi ära jätta või toimumise aega ja kohta muuta ning kiiret otsustamist vajavate küsimuste arutamiseks kokku kutsuda vallavalitsuse erakorralise istungi.


Kandideerimise dokumendid
saada hiljemalt 04.12.2017.

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS Teede REV-2.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt