Facebook
RSS
Print

Riiklikud toimetulekutoetused

26.01.2017

 Toimetulekutoetus on riigi rahaline abi puuduses inimestele. Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud ning kehtestatud toimetulekupiir. 2016. aastal on toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 130 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgneva liikme toimetulekupiiri suurus on 104 eurot kuus.

Riiklik vajadusepõhine peretoetus

2016. a on vajaduspõhise peretoetuse arvestamise sissetulekupiir perekonna esimesele liikmele 358 eurot kuus. Igale järgnevale on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 179 eurot kuus ning igale alla 14-aastasele perekonnaliikmele 107,40 eurot kuus. Vajaduspõhise peretoetuse suurus on 45 € kuus ühe lapsega perele ning 90€ kuus kahe ja enama lapsega perele.