Facebook
RSS
Print

Ametnike haridus ja eriala

15.03.2017

ametikoht

nimi

haridus ja eriala

VALLAKANTSELEI

Vallasekretär

Kristi Tomingas

rakenduslik kõrgem, õigus

Jurist

Merit Renlund

kõrgem, õigusteadus

Õigusnõunik

Gunnar Kender

kõrgem, õigusteadus

Kantselei peaspetsialist

Terje Sander

kesk, perekonnaseisuametnik

Rahvastikuregistri spetsialist

Katrin jalast

kesk, perekonnaseisuametnik

RAHANDUSAMET

Rahandusameti juhataja

Randar Lohu

kõrgem, ärikorraldus

Peaökonomist

Liina Koppel

kõrgem, ehituse ökonoomika ja organiseerimine

KESKKONNA- JA PLANEERIMISAMET

Keskkonna- ja planeerimisameti juhataja

Erik Vest

sotsiaalteaduste magister, linnakorraldus

Geodeesia- ja geoinfo peaspetsialist

Aime Proos

keskeri, insenergeodeesia

Maakorralduse spetsialist

Eve Leesment

kõrgem, maakorraldus

Aadressiandmete spetsialist

Estella-Marie Kõiv

rakenduslik kõrgem, keskkonnakaitse

Keskkonnaspetsialist

Aet Põld

rakenduslik kõrgem, tehnoökoloogia

Keskkonna järelevalveinspektor

Liisi Arm

magister, hajaenergeetika

Planeeringute peaspetsialist

Kairi Mänd

magister, geoökoloogia

Planeeringute koordinaator

Anne Siitan

kesk

EHITUSAMET

Ehitusameti juhataja

Jüri Kurba

magister, elektriinsener

Arhitekt

Kaja Kuldkepp

magister, arhitektuur

Tehnovõrkude spetsialist

Mart Kraut

kõrgem, ehitus

Ehituslubade spetsialist

Piret Kõo

kutsemagister, arhitektuur

Jurist

Karin Laugas

kõrgem, õigusteadus

Ehitusjärelevalve inspektor

Mari-Liis Kivirand

kesk, kõrgem omandamisel, kinnisvara korrashoid

Ehitusameti peaspetsialist

Viktoria Urb

kõrgem, sadamainsener

KOMMUNAALAMET

Kommunaalameti juhataja

Alar Mik

rakenduslik kõrgem, infosüsteemide administreerimine

Järelevalveinspektor

Igor Skorohodov

magister, õigusteadus

Transpordi peaspetsialist

Imre Saar

tehnikateaduste magister, transporditehnika

Teedespetsialist

Timmo Aleksandrov

rakenduslik kõrgem, teedeehitus

Merendusspetsialist

Igor Ligema

kõrgem, majandus

Heakorra peaspetsialist

Henry-Edward Aimre

bakalaureus, sotsiaalteadus

Kommunikatsioonide peaspetsialist

Taavi Valgmäe

rakenduslik kõrgem, autotehnika (kõrvaleriala teeliikluse korraldus)

SOTSIAAL- JA TERVISHOIUAMET

Sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja

Kairi Avastu

magister, sotsiaalteadused

Sotsiaaltöö peaspetsialist

Tõnu Troon

rakenduslik kõrgem, sotsiaaltöö korraldus

Sotsiaaltööspetsialist

Margit Stern

magister, sotsiaaltöö

Sotsiaaltööspetsialist Britta Pärk kõrgem, sotsiaaltöö

Sotsiaalregistri spetsialist

Eldi Pärdi

kesk

Lastekaitse peaspetsialist

Thea Tänav

rakenduslik kõrgem, sotsiaaltöö

Lastekaitsespetsialist

Grete Bobkin

kõrgem, sotsiaalteadused, lastekaitse

Lastekaitsespetsialist

Sandra Hommuk-Silla

kõrgem, sotsiaaltöö ja lastekaitse

HARIDUS- JA KULTUURIAMET

Haridus- ja kultuuriameti juhataja

Janek Murakas

kõrgem, ajalugu

Haridus- ja noorsootöö peaspetsialist

Kadi Bruus

kõrgem, kehaline kasvatus

Üldhariduse spetsialist Aet Tampuu kõrgem, koorijuhtimine

Alushariduse spetsialist

Svetlana Kubpart

sotsiaalteaduste magister, hariduskorraldus

Kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist

Ott Kask

kõrgem, puhkpilliorkestri dirigeerimine

Kultuuritöö koordinaator

Marje Plaan

kõrgem, tööstuskaupade tundmine ja kaubanduse organiseerimine


Andmed on avaldatud avaliku teabe seaduse § 28 lõike 1 punkti 6 alusel.
Töölepinguga töötajate haridus ja eriala ei kuulu avaldamisele.

Töölepingulised on järgmised töökohad:
personalijuht, hankespetsialist, infospetsialist, haldusspetsialist, arhivaar, infotehnoloogiateenistuse peaspetsialist, süsteemiadministraator, kommunikatsioonijuht, Viimsi Teataja peatoimetaja, Viimsi Teataja toimetaja, finantsist, pearaamatupidaja, raamatupidajad, keskkonna- ja planeerimisameti referent, ehitusameti peaspetsialist, kommunaalameti referent, huvihariduse ja sporditöö koordinaator, spordirajatiste administraator, nõunik.

Viimsi valla ametiasutuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS Teede REV-2.

 Sündmused Viimsis