Facebook
RSS
Print

Kuidas toetatakse Viimsi vallas sporditegevust

07.11.2012

2013. aastal laste ja noorte sporditegevuse toetamisest

Viimsi Vallavolikogu kinnitas aasta tagasi, 8. novembril 2011. a. määruse nr 25 Sporditegevuse toetamise kord.

Tänavu 1. novembriks, s. o taotluste esitamise tähtajaks on 2013. aastaks sporditoetuste taotlused esitanud 71 spordiklubi Viimsist ja Tallinnast. Käesoleval, 2012. aastal saavad sporditoetusi 65 spordiklubi, novembrikuu seisuga on toetatavate Viimsi valla laste ja noorte arv 1210. Selle aasta alguses oli see arv 1260. 

Seoses 2013. aastaks sporditoetuste taotluste esitamisega tuletame veel kord meelde kõigile lapsevanematele: palun kinnitage hiljemalt 1.detsembril elektrooniliselt riigiportaalis www.eesti.ee oma lapse osalemine 2013. a spordi treeningrühmas.

Uuendus on see, et alates 1.01.2013 hakkab Tallinna linnas tegutsevatele spordiklubidele kehtima nõue registreerida iga toetust taotletava spordiala kohta õppekava Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS). Selle eesmärk on rõhutada spordiorganisatsiooni tehtava töö kvaliteeti ja lapsevanemale õigust saada tulumaksutagastus koolituskuludelt – spordiklubi treeningrühma osalustasult. Väga paljud Viimsis tegutsevad spordiklubid, kes treenivad nii Viimsi kui ka Tallinna lapsi ja noori, on seega alates 2013. aastast oma õppekavad EHISes registreerinud. Spordiklubidega, kes tegutsevad ainult Viimsis, lepitakse lähiajal kokku õppekavade registreerimise ajakava ja 2013. a kevadel peaksid kõigil Viimsis tegutsevatel spordiklubidel olema vastavad registreeringud.   

Kui kellelgi puudub igapäevane ligipääs arvutile/internetile, siis on võimalik vajalikud toimingud teha vallavalitsuse kultuuri- ja spordiametis, kus kohapeal tehtud kirjalike nõusolekute, taotluste vms alusel teeb vajalikud toimingud volitatud ametnik.

Tuletame meelde veel kord olulisema info hiljuti kehtestatud spordi toetamise korrast.    

Viimsi vald toetab 7-19-aastaste laste ja noorte sporditegevust ning ka püsiva töövõimetusega inimeste, kes on tunnistatud töövõimetuks riikliku pensionikindlustuse seaduses sätestatud korras töövõime kaotusega vähemalt 40 protsenti, sporditegevust sõltumata nende vanusest. Olgu veel kord mainitud, et spordipearahade toetusi saavad ja neid kasutavad sihtotstarbeliselt spordiklubid.             

Spordiorganisatsioonis, millele toetust antakse, peab olema vähemalt 20 harrastajat, olenemata omavalitsusest, kust harrastajad on pärit.  

Määrusega kehtestatakse kõigile sporditreeningrühmade treeneritele vähemalt II kategooria kvalifikatsiooninõue. III või kõrgema kategooria kvalifikatsioonitasemega treenerile arvestatakse toetus ühele spordiorganisatsioonile ühe treeneri kohta. Viimasega kaasneb lisatingimus, et seda arvestatakse juhul, kui vähemalt 51% treeningrühmades harrastajaid on Viimsi valla elanikud. Selle klausli mõte on see, et nn. treeneri toetus eraldatakse kas Viimsi valla või Tallinna linna poolt.       

Pearaha arvestamise aluseks on pearaha baassumma, mis arvutatakse läbi koefitsientidega, mille järgi arvestatakse harrastaja vanust, spordiala kallidust, spordiala eelisarendatavuse määra, spordiorganisatsiooni tulemuslikkust riigi alaliidu edetabeli andmete põhjal ning alates III kategooriast treeneri kvalifikatsiooni taset.   

Üks spordiorganisatsioon saab ühe lapse/noore ehk toetava pearaha ja seda ei saa jagada kahe (või enama) spordiklubi vahel, juhul kui toetatav osaleb kahe või veel enama erineva spordiklubi treeningrühmas.

Viimsi Vallavalitsus määrab sporditegevuse toetused üheks kalendriaastaks pärast valla eelarve kehtestamist. Jooksva aasta sees on võimalik treeningrühmades teha muudatusi – kui harrastaja loobub jooksva aasta sees mingil põhjusel trennis käimisest, siis lapsevanem ja spordiklubi peavad hoolitsema selle eest, et loobuja treeningrühma nimekirjast välja võetakse. Sellega vabaneb spordiklubis pearahaga toetatav koht, mille saab täita uue harrastaja treeningrühma lülitamisega.

 

Lisainfo:

Viimsi Vallavalitsuse kultuuri- ja spordiamet:

tel 602 8860 Remo Merimaa, remo.merimaa@viimsivv.ee, sporditöö koordinaator
tel 602 8866 Marje Plaan, marje.plaan@viimsivv.ee, kultuuritöö koordinaator
tel 602 8874 Ott Kask, ott.kask@viimsivv.ee, kultuuri-ja spordiameti juhataja

 

 

E T K N R L P
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
kogu kuu täna