Facebook
RSS
Print

Teede talihooldest

02.01.2017

Viimsi valla teede talihoolet teostab AS Teede REV-2, teemeistri tel on 5301 5855, e-post viimsivald@trev2.ee. Viimsi valla poolt hooldatavate teede nimekirja saab avada SIIT.

Riigimaanteedel (Rohuneeme, Randvere, Leppneeme, Leppneeme sadama ja Muuga tee) teostab hooldust Maanteeameti põhja regioon ja nende hooldaja OÜ Üle, kontaktnumber 5558 0240. Kaebused rigimaanteede osas palume edastada Maanteeinfokeskuse tasuta infotlelefonil 1510 või teeinfo@mnt.ee. 

Erateid hooldavad erateede omanikud. Eraomandis olevate Viimsi vallas asuvate teede kohta saab andmeid kommunaalametist.

Kui Teil tekib küsimusi teede kohta, kontaktandmete osas või leiate nimekirjades puudusi, siis võite pöörduda teedespetsialist Timmo Aleksandrovi poole tel 6028 861 või kommunaalameti juhataja Alar Miku poole tel 6028 827.