Facebook
RSS
Print

Teavitus: Ajutine vabaturu olukord

13.04.2016

Korraldatud jäätmeveo leping Viimsi valla ja AS-i Eesti Keskkonnateenused vahel lõppes 01.03.2014. a. Seega kehtib hetkel Viimsi vallas ajutine vabaturu olukord. Ajutine vabaturu olukord on olukord, kus piirkonnas võivad jäätmeid vedada ettevõtted kes omavad jäätmeluba olmejäätmete veoks majandus- või kutsetegevuses. Vabaturu olukorras on jäätmevaldajatel võimalik sõlmida tähtajatu jäätmeveoleping endise või tema enda poolt valitud jäätmevedajaga. Jäätmeveolepingu sõlmimine on vastavalt jäätmeseadusele ja Viimsi valla jäätmehoolduseeskirjale kohustuslik.


Loe veel

Pakendikoti teenuse jätkumine

25.03.2014

AS Eesti Keskkonnateenused lõpetas alates märtsist 2014 Viimsis pakendikoti teenuse osutamise. Edaspidi on Teil võimalik pakendikoti teenuse saamiseks pöörduda Tootjavastutusorganisatsioon OÜ poole, kes jätkab AS-i Eesti Keskkonnateenused poolt lõpetatud teenust soovijatele tasuta. Selleks peavad soovijad täitma "pakendikoti tellimus" ankeedi kodulehel www.tvo.ee. Lisainfo telefonil +372 681 1481.

Samuti on pakendid võimalik viia avalikesse pakendikonteineritesse, mille asukohti Viimsi vallas saab vaadata siit

 

Korraldatud jäätmeveost Viimsi vallas

20.03.2013

Viimsi Vallavalitsus ja Eesti Keskkonnateenused AS sõlmisid kokkuleppe korraldatud jäätmeveo ja jäätmejaama opereerimise lepingute pikendamiseks kuni 1. märtsini 2014. Korraldatud jäätmeveo lepingu pikendamise kokkuleppe üks punkt sätestab kõikide jäätmemahutite tühjendamise hinna languse 10% alates 1. märtsist 2013. Ühtlasi võrdsustub Prangli saarel kasutatava jäätmekoti tühjendamise hind mandril kasutatava 140 liitrise konteineri tühjenduse hinnaga.


Loe veel

Jäätmejaam

30.04.2015

Viimsi valla jäätmejaama lahtiolekuajad:
E-T suletud 
K-P avatud 11-19

Info telelefon 1919

Asukoht Püünsi külas Vanapere põikteel.

Jäätmejaama asukoht


View Viimsi jäätmejaam in a larger map

 

Pärnamäe jäätmejaam

07.08.2015

Pärnamäe tee 36 asuvas jäätmejaamas võetakse Viimsi valla elanikelt tasuta vastu ühelt toojalt korraga kuni 0,6 m3 (kuus sajaliitrist kotitäit) biolagunevaid aia- ja haljastujäätmeid, kuni 0,6 m3 (kuus sajaliitrist kotitäit) kasutuskõlblike rõivaid, töötlemata puitu (ei ole töödeldud värvide, lakkide vms), vanametalli, papp- ja kartongpakendeid, vanapaberit, pakendijäätmeid, plastijäätmed (sh märgistatud PP, PVC, PE, PS ja vahtplast kuni 1m3), komplektseid elektri- ja elektroonikaseadmeid, velgedeta sõiduauto rehvid (8 tk inimeselt), sorteeritud ehitus- ja lammutusjäätmeid (sh betoon, tellised, plaadid ja keraamikatooted kuni 1m3), lehtklaasi (kuni 1 m3), kasutuskõlblikku mööblit (sh pehme mööbel) ning ohtlikke jäätmeid (koguselised piirangud).

Lisaks saab vastavalt jäätmejaama operaatori kehtestatud hinnakirjale sortimata ehitus- ja lammutusjäätmeid, sorteeritud ehitus- ja lammutusjäätmed (kogus, mis ületab 1 m3), kipsi- ja isolatsioonimaterjale, lehtklaasi (kogus, mis ületab 1 m3), märgistatud plastid (kogus, mis ületab 1 m3), suurjäätmeid, sh kasutuskõlbmatut vana mööblit ja lahtivõetud kõva mööblit, kasutuskõlbmatuid rõivaid, biolagunevaid aia- ja haljastujäätmeid (kogus, mis ületab 0,6 m3) ning muid kasutuskõlbmatuid sortimata jäätmeid.

Ohtlikud jäätmed – ühelt toojalt tuleb korraga tasuta vastu võtta:

              õli sisaldavad jäätmed – kuni 20 l;

              värvide, liimide, vaikude jäätmed – kuni 10 l;

              kemikaalide jäätmed - kuni 10 l;

              vanad ravimid – kuni 2 kg;

              teravad ja torkivad esemed – kuni 2 kg;

              nakkusohtlikud jäätmed – piiramatus koguses;

              päevavalguslambid – kuni 10 tk;

              elavhõbedajäätmed – kuni 2 kg;

              akumulaatorid ja patareid – piiramatus koguses;

              pesuained – kuni 10 l;

              ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid, absorbendid, kaltsud, filtermaterjalid – kuni 10 kg.

              Pärnamäe jäätmejaama hinnad*:

              Eterniit - kuni 30 eur/m3(koos käibemaksuga), kogust hindab visuaalselt vastuvõtja;

              kasutuskõlbmatud rõivad - kuni 10 eurot/m3 (koos käibemaksuga);

              biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed – kuni 20 eurot/m3 (koos käibemaksuga) koguse eest, mis ületab 0,6 m3, kogust hindab visuaalselt vastuvõtja;

              suurjäätmed, sh kasutuskõlbmatu pehme mööbel ja lahtivõetud kõva mööbel – kuni 10 eurot/m3 (koos käibemaksuga), kogust hindab visuaalselt vastuvõtja;

              ehitus- ja lammutuspraht – kuni 25 eurot/m3 (koos käibemaksuga), kogust hindab visuaalselt vastuvõtja;

              töödeldud puit, kipsi- ja isolatsioonimaterjalid – kuni 25 eurot/m3 (koos käibemaksuga), kogust hindab visuaalselt vastuvõtja;

              plastijäätmed, lehtklaas, betoon, tellised, plaadid ja keraamikatooted - kuni 25 eurot/m3 (koos käibemaksuga) koguse eest, mis ületab 1 m3, kogust hindab visuaalselt vastuvõtja;

              mittekomplektsed elektri- ja elektroonikaseadmed – 10 eurot/tk (koos käibemaksuga).

 

*Lisaks saavad ettevõtted tasu eest ära anda jäätmed.

Pärnamäe jäätmejaama operaator MTÜ Keskkonnateenused

 

Lahtiolekuajad:
T-N  14-19
E, L-P 10-15

Suletud reedeti ja riigipühadel

NB! Pärnamäe jäätmejaamas toimub arveldamine nii KAARDIMAKSEGA kui ka SULARAHAS.

 

Lisainfo: http://jaatmejaam.ee/parnamae-jaatmejaam/

Pakendikonteinerid

17.03.2014

Avalike pakendikonteinerite asukohad Viimsi vallas:

Kelvingi, Meresihi tee lõpus

segapakend

Kelvingi, Meresihi tee lõpus

klaaspakend

Haugi tee 20/Kõivu tee

segapakend

Haugi tee 20/Kõivu tee

klaaspakend

Haugi tee algus

segapakend

Haugi tee algus

klaaspakend

Leppneeme,  Sadama tee

segapakend

Leppneeme,  Sadama tee

klaaspakend

Randvere aedlinna bussipeatus

segapakend

Randvere aedlinna bussipeatus

klaaspakend

Randvere tee 1B (Viimsi Rimi Supermarketi taarapunkti juures)

segapakend

Randvere tee 1B (Viimsi Rimi Supermarketi taarapunkti juures)

klaaspakend

Randvere tee 1/Statoil

paber papp

Rohuneeme Kalmistu tee 8, bussi lõpp-peatuse plats

segapakend

Rohuneeme Kalmistu tee 8, bussi lõpp-peatuse plats

klaaspakend

Haabneeme, Mereranna tee 4

segapakend

Haabneeme, Mereranna tee 4

klaaspakend

Randvere tee 6 (Viimsi Kaubakeskus)

segapakend

Randvere tee 6 (Viimsi Kaubakeskus)

klaaspakend

Haabneeme, Sõpruse tee

segapakend

Haabneeme, Mereranna tee 2

segapakend

Viimsi alevik, Nelgi tee 1

segapakend