Facebook
RSS
Print

Vanapere jäätmejaama lahtiolekuajad

23.08.2016

Alates 1. septembrist on Vanapere põik jäätmejaam avatud uutel aegadel ning võimaldab vastu võtta senisest enam jäätmeid.

1. septembrist suureneb Vanapere põik jäätmejaama territoorium, mis suurendab vastuvõetavate jäätmete mahtu. Jäätmejaama territooriumile paigaldatakse ka uued mahutid taaskasutusse suunatavaid pakendite, tekstiilijäätmete ja bioloogiliselt mittelagunevate aia ja haljastusjäätmete vastuvõtmiseks.

Uued lahtioleku ajad:

N, R, L, P, E kell 10.00 -18.00

T ja K on jäätmejaam suletud.

 

Teavitus: Ajutine vabaturu olukord

13.04.2016

Korraldatud jäätmeveo leping Viimsi valla ja AS-i Eesti Keskkonnateenused vahel lõppes 01.03.2014. a. Seega kehtib hetkel Viimsi vallas ajutine vabaturu olukord. Ajutine vabaturu olukord on olukord, kus piirkonnas võivad jäätmeid vedada ettevõtted kes omavad jäätmeluba olmejäätmete veoks majandus- või kutsetegevuses. Vabaturu olukorras on jäätmevaldajatel võimalik sõlmida tähtajatu jäätmeveoleping endise või tema enda poolt valitud jäätmevedajaga. Jäätmeveolepingu sõlmimine on vastavalt jäätmeseadusele ja Viimsi valla jäätmehoolduseeskirjale kohustuslik.


Loe veel

Jäätmejaam

24.08.2016

Viimsi valla jäätmejaama lahtioleku ajad alates 1. septembrist 2016:
N, R, L, P, E kell 10.00 -18.00
T ja K suletud

http://keskkonnateenused.ee

Info telelefon 1919

Asukoht Püünsi külas Vanapere põikteel.

Jäätmejaama asukoht


View Viimsi jäätmejaam in a larger map

 

Pärnamäe jäätmejaam

07.08.2015

Pärnamäe tee 36 asuvas jäätmejaamas võetakse Viimsi valla elanikelt tasuta vastu ühelt toojalt korraga kuni 0,6 m3 (kuus sajaliitrist kotitäit) biolagunevaid aia- ja haljastujäätmeid, kuni 0,6 m3 (kuus sajaliitrist kotitäit) kasutuskõlblike rõivaid, töötlemata puitu (ei ole töödeldud värvide, lakkide vms), vanametalli, papp- ja kartongpakendeid, vanapaberit, pakendijäätmeid, plastijäätmed (sh märgistatud PP, PVC, PE, PS ja vahtplast kuni 1m3), komplektseid elektri- ja elektroonikaseadmeid, velgedeta sõiduauto rehvid (8 tk inimeselt), sorteeritud ehitus- ja lammutusjäätmeid (sh betoon, tellised, plaadid ja keraamikatooted kuni 1m3), lehtklaasi (kuni 1 m3), kasutuskõlblikku mööblit (sh pehme mööbel) ning ohtlikke jäätmeid (koguselised piirangud).

Lisaks saab vastavalt jäätmejaama operaatori kehtestatud hinnakirjale sortimata ehitus- ja lammutusjäätmeid, sorteeritud ehitus- ja lammutusjäätmed (kogus, mis ületab 1 m3), kipsi- ja isolatsioonimaterjale, lehtklaasi (kogus, mis ületab 1 m3), märgistatud plastid (kogus, mis ületab 1 m3), suurjäätmeid, sh kasutuskõlbmatut vana mööblit ja lahtivõetud kõva mööblit, kasutuskõlbmatuid rõivaid, biolagunevaid aia- ja haljastujäätmeid (kogus, mis ületab 0,6 m3) ning muid kasutuskõlbmatuid sortimata jäätmeid.

Ohtlikud jäätmed – ühelt toojalt tuleb korraga tasuta vastu võtta:

              õli sisaldavad jäätmed – kuni 20 l;

              värvide, liimide, vaikude jäätmed – kuni 10 l;

              kemikaalide jäätmed - kuni 10 l;

              vanad ravimid – kuni 2 kg;

              teravad ja torkivad esemed – kuni 2 kg;

              nakkusohtlikud jäätmed – piiramatus koguses;

              päevavalguslambid – kuni 10 tk;

              elavhõbedajäätmed – kuni 2 kg;

              akumulaatorid ja patareid – piiramatus koguses;

              pesuained – kuni 10 l;

              ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid, absorbendid, kaltsud, filtermaterjalid – kuni 10 kg.

              Pärnamäe jäätmejaama hinnad*:

              Eterniit - kuni 30 eur/m3(koos käibemaksuga), kogust hindab visuaalselt vastuvõtja;

              kasutuskõlbmatud rõivad - kuni 10 eurot/m3 (koos käibemaksuga);

              biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed – kuni 20 eurot/m3 (koos käibemaksuga) koguse eest, mis ületab 0,6 m3, kogust hindab visuaalselt vastuvõtja;

              suurjäätmed, sh kasutuskõlbmatu pehme mööbel ja lahtivõetud kõva mööbel – kuni 10 eurot/m3 (koos käibemaksuga), kogust hindab visuaalselt vastuvõtja;

              ehitus- ja lammutuspraht – kuni 25 eurot/m3 (koos käibemaksuga), kogust hindab visuaalselt vastuvõtja;

              töödeldud puit, kipsi- ja isolatsioonimaterjalid – kuni 25 eurot/m3 (koos käibemaksuga), kogust hindab visuaalselt vastuvõtja;

              plastijäätmed, lehtklaas, betoon, tellised, plaadid ja keraamikatooted - kuni 25 eurot/m3 (koos käibemaksuga) koguse eest, mis ületab 1 m3, kogust hindab visuaalselt vastuvõtja;

              mittekomplektsed elektri- ja elektroonikaseadmed – 10 eurot/tk (koos käibemaksuga).

 

*Lisaks saavad ettevõtted tasu eest ära anda jäätmed.

Pärnamäe jäätmejaama operaator MTÜ Keskkonnateenused

 

Lahtiolekuajad:
T-N  14-19
E, L-P 10-15

Suletud reedeti ja riigipühadel

NB! Pärnamäe jäätmejaamas toimub arveldamine nii KAARDIMAKSEGA kui ka SULARAHAS.

 

Lisainfo: http://jaatmejaam.ee/parnamae-jaatmejaam/

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS TREV-2 Grupp.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt