Facebook
RSS
Print

Õigusaktid

18.09.2017

Vesi ja kanalisatsioon

Sademevesi

Kaugküttepiirkond

Ühistransport

Teed

Heakord

Kalmistud

Reklaam

Muu


Kandideerimise dokumendid
saada hiljemalt 04.12.2017.

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS Teede REV-2.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt