Facebook
RSS
Print

Õigusaktid

18.09.2017

Vesi ja kanalisatsioon

Sademevesi

Kaugküttepiirkond

Ühistransport

Teed

Heakord

Kalmistud

Reklaam

Muu

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS TREV-2 Grupp.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt