Facebook
RSS
Print

Vallavalitsuse koosseis

10.09.2014

Vallavanem
Jan Trei

Isamaa ja Res Publica Liit
 • üldjuhtimine
 • valla arengu strateegiline planeerimine
 • valla eelarve
 • valla esindamine
 • ettevõtlus

Tel  602 8803         
jan dot trei at viimsivv dot ee
Vastuvõtt eelregistreerimisega E 14-17.30, N 9-12


Abivallavanem
Andres Kaarmann

Isamaa ja Res Publica Liit

 • sotsiaalabi ja –teenused
 • tervishoid
 • haridus
 • kultuur
 • sport
 • noorsootöö
 • noorsoo- ja haridusameti, kultuuri- ja spordiameti ja sotsiaal- ja tervishoiuameti tegevuse koordineerimine
 • Viimsi Keskkooli, Haabneeme Kooli, Randvere Kooli, Püünsi Kooli, Prangli Põhikooli, MLA Viimsi Lasteaiad, Viimsi Muusikakooli, Viimsi Kunstikooli ja Viimsi Raamatukogu tegevuse koordineerimine

Tel  602 8803         
andres dot kaarmann at viimsivv dot ee
Vastuvõtt eelregistreerimisega E 14-17.30, N 9-12


Abivallavanem
Andres Tolli

 • keskkonna- ja maaküsimused
 • planeerimine
 • muinsuskaitse
 • riskianalüüs
 • jäätmeveo korraldamine
 • vallas- ja kinnisvara kasutamise koordineerimine
 • maa- ja planeerimisameti ja keskkonnaameti tegevuse koordineerimine

Tel  602 8803         
andres dot tolli at viimsivv dot ee
Vastuvõtt eelregistreerimisega E 14-17.30, N 9-12


Abivallavanem
Mati Mätlik
Valimisliit Parteivaba Viimsi

 • ehitusküsimused
 • ühisveevärk ja kanalisatsioon
 • energeetika
 • side
 • heakord
 • teede ehitus ja korrashoid
 • liikluskorraldus ja korrashoid
 • saared ja sadamad
 • ehitusameti ja kommunaalameti tegevuse koordineerimine
 
Tel 602 8803
mati dot matlik at viimsivv dot ee
Vastuvõtt eelregistreerimisega E 14-17.30, N 9-12
 

 
Vallavalitsuse liige, rahandusameti juhataja
Tähve Milt
 • arengukavad
 • finantsstrateegia
 • valla eelarve koostamine
 • rahandusameti tegevuse koordineerimine

Tel  602 8803         
tahve dot milt at viimsivv dot ee