Facebook
RSS
Print

Sotsiaaltoetused

06.03.2014

Sissetulekust sõltuvad toetused:

 1. lasteaias ja koolis toidu eest tasumise toetus kuni 64 € kuus
 2. lasteaia kohatasu toetus kuni 58 € kuus
 3. ravimitoetus kuni 128 € aastas
 4. erakorraline toetus kuni 640 €
 5. maamaksu toetus  kuni 64 € aastas
 6. küttetoetus kuni 128 € aastas
 7. hooldekodus hooldustasu maksmise toetus.

Toetusi makstakse vähekindlustatud kodanikele kelle rahvastikuregistrijärge elukoht asub Viimsi vallas.

Toetuste menetlemine:
Viimsi valla eelarvest makstavate sissetulekust sõltuvate toetuste taotlemiseks tuleb esitada  kirjalik avaldus koos sissetulekut tõendavate dokumentidega Vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuametile.
Avaldus vaadatakse läbi Vallavolikogu sotsiaalkomisjonis ning komisjoni poolt tehtud toetusettepanekud kinnitab Vallavalitsus. Antud otsuse alusel makstakse toetus välja või kantakse taotleja arveldusarvele.

Toimetulekutoetuste taotlemine

Toimetulekutoetust makstakse Viimsi valla elanikeregistris olevatele isikutele, kelle tulud peale alaliste eluasemekulude katmist normpinna ulatuses on alla Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud toimetulekupiiri.
Toimetuleku määramise aluseks on perekonna sissetulek.
Toimetulekutoetuse määramisel ja maksmisel võetakse eluasemekulud arvesse nendel perekondadel, kelle kõik täisealised liikmed kas töötavad, õpivad, saavad riiklikku pensioni või on ametlikult töötuks tunnistatud või tööotsijana arvel.

Vajalikud dokumendid:

 1. isikut tõendav dokument;
 2. palgatõend töökohast;
 3. pensionitunnistus;
 4. töötu kaart;
 5. vanematel kui 16-aastastel lastel koolitõend;
 6. tõend eluaseme kulude tasumise kohta eelneval kuul.

Dokumente võetakse vastu 5.–20. kuupäevani.

Sissetulekust mittesõltuvad toetused:

 1. sünnitoetus 256 €
 2. põhikooli I klassi mineva lapse toetus 64 €
 3. eakate tähtpäeva toetus 20 €
 4. matusetoetus 64 €
 5. Tšernobõli AEJ avariis likvideerimisel osalenu toetus 128 € aastas
 6. suurperetoetus 128 € aastas
 7. lapsehoiutoetus  kuni 128 € kuus
 8. hooldajatoetus sügava puudega isiku hooldajale  26 € kuus
 9. hooldajatoetus raske puudega isiku hooldajale  16 € kuus
 10. hooldajatoetus 3-16-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldajale 20 € kuus
 11. hooldajatoetus 16-18-aastase raske puudega lapse hooldajale 16 € kuus
 12. hooldajatoetus 16-18-aastase sügava puudega lapse hooldajale 26 € kuus

Eakate tähtpäevatoetuse, suurperetoetuse ja Tsernobõli AEJ osalenu toetuse saamiseks ei ole vaja avaldust esitada. Teiste sissetulekust mittesõltuvate toetuste taotlemiseks tuleb esitada vormikohane avaldus. (Blanketid)


http://www.sportinfo.ee/sportevent/task/detail/id/1371/ 

E T K N R L P
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
kogu kuu täna