Vallavalitsuse istungi päevakord

17.08.2018

Viimsi Vallavalitsuse 21.08.2018 istungi päevakord


Loe veel

Algavad Lubja-Randvere tee ringristmiku, jalakäijate tunneli ja parkla ehitustööd

16.08.2018

Viimsi vald viis koostöös Maanteeametiga läbi riigihanke, et rekonstrueerida Randvere tee - Lubja tee ristmik, Randvere tee – Hundi tee ristmik, rajada seikluspargi ning Pargi ja Reisi parkla ning jalakäijate tunnel

Riigihanke võitis ja ehitustöid teostab TREF Nord AS. Ehitustööde maksumus on kokku ligikaudu 1 760 000 eurot koos käibemaksuga. Tööde põhiosa valmib detsembriks, kuid tööde lõpptähtaeg on 2019 aasta juunis.


Loe veel

Viimsi Vallavolikogu 9. koosseisu 10. istung 14. augustil kell 15:00 Viimsi vallamajas

09.08.2018

Viimsi Vallavolikogu esimees kutsub kokku Viimsi Vallavolikogu 9. koosseisu 10. istungi, mis toimub 14. augustil 2018 algusega kell 15:00, Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1, Viimsi vald)


Loe veel

Vehema tee rekonstrueerimistööde I etapp

09.08.2018

13. augustil alustab Altos Teed OÜ Vehema tee rekonstrueerimistööde eeltöödega. Töid teostatakse Vehema teel lõigul Aiandi tee kuni Tulbiaia tee.


Loe veel

Laiaküla üldkoosolek külavanema valimiseks 9.septembril kell 14

09.08.2018

Laiaküla küla üldkoosolek külavanema valimiseks toimub 9. septembril kell 14.00 Laiakülas, Käärametsa tee 13 juures oleval 2. ringil.

Päevakorras: Külavanema valimine


Loe veel

27.07.2018

Kandideeri sisekontrolöriks

25.07.2018

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi

SISEKONTROLÖRI leidmiseks 

Sisekontrolöri eesmärk on Viimsi vallavalitsuse sisekontrolli süsteemi ja avaliku teenistuse eetika tugevdamine sisekontrolli ja teenistusliku järelevalve alase tegevuse korraldamise kaudu. Lisaks sellele on tema ülesandeks suurendada kindlustunnet, et vallavalitsuses ja valla asutustes vastu võetud juhtimis- ja kontrollimeetmed toetavad valla eesmärkide saavutamist, on õigusaktidega kooskõlas ning tagavad valla varade mõistliku kasutamise. Sisekontrolör täidab vallavalitsuses muuhulgas ka andmekaitsespetsialisti ülesandeid, st koordineerib isikuandmete kaitse üldmääruse täitmist.


Loe veel

Vanemad Teated
12.02.2018| Projekti lõpparuanne
08.02.2018| Talihooldest