Püünsi Koolis küla üldkoosolek

22.04. kell 18:00 toimub Püünsi Koolis küla üldkoosolek.

Püünsi küla üldkoosoleku päevakord:

1.      Püünsi küla ranna-ala detailplaneeringu algatamisest, ülevaade esitatud ettepanekutest

2.      Püünsi spordi- ja mänguväljakute edasisest arendamisest

3.      Arutelu naaberkülades ning osaliselt Püünsi lõunaosas paikneva tootmisala tulevikust ning alale kalatööstuse rajamise ettepanekust

4.      Külavanema aastaaruanne

5.      Jooksvad küsimused

   
Kuna päevakorrapunktid on enamuses seotud planeeringutega, mis on olulised külas toimuvaga tulevikus, palun võimalikult paljude inimeste osavõttu, et igaüks saaks avaldada oma arvamust küla edasise arengu suunas.

Võtke kaasa ka pildiga dokument- ID kaart või autojuhiluba.Rohuneeme külakoosolek

Rohuneeme külakoosolek
16. aprillil kell 19:00
Sadama tee 9
Eesti Loots ruumides

 Päevakord:

-Rohuneeme külaseltsist, eesmärkidest, plaanidest

-Kodulehest

-Tulevatest üritustest

-Küla sümboolika

-Muuga Sadamast lenduv hais

-Rohuneeme metsa olukord

 

Koosoleku viib läbi Jüri Martin koostöös Rohuneeme külaseltsiga

 Viimsi Vallavolikogu 8. koosseisu 7. istung 15. aprillil kell 15.00 Viimsi vallamajas

10.04.2014

Viimsi Vallavolikogu 8. koosseisu 7. istung toimub 15. aprillil 2014 Viimsi vallamajas, Nelgi tee 1, algusega kell 15.00. 


Loe veel

Miiduranna küla koosolek 6. mail kell 18.30 Viimsi Huvikeskuse saalis

10.04.2014

Teisipäeval, 6. mail kell 18.30 toimub Miiduranna küla üldkoosolek Viimsi Huvikeskuse saalis Nelgi tee 1

Päevakorras:

 1. Külavanema valimine
  Toimingud viib läbi vallavalitsuse nõunik Enno Selirand
 2. Parkimine Miiduranna külas ja selle ümbruses
  kommunaalameti juhataja Alar Mik
 3. Rikkumiste järelevalve vallas
  Viimsi komissar

NB! Palume valimistoiminguteks kaasa võtta isikut tõendav dokument!

Äigrumäe külavanema valimise koosolek 2.mail kell 18

03.04.2014

Reedel, 2. mail, algusega kell 18 toimub Äigrumäe küla üldkoosolek aadressil Männimäe tee 2, Äigrumäe küla.

Koosoleku päevakord:

 1. Külavanema valimised
 2. Üleskerkinud küsimused.

Koosoleku viib läbi Viimsi Vallavalitsuse nõunik Enno Selirand.

Valimistoiminguteks palume osalejatel kaasa võtta isikut tõendav dokument!

 

Liikluspindadele nimetuste määramine Metsakasti külas

01.04.2014

Viimsi Vallavalitsuse on vastu võtmas korraldust, millega määratakse Metsakasti külas Muuga tee, Nahka 2 ja Raudtee III vahelise ala (osaline) detailplaneeringuga tekkivatele liikluspindadele alljärgnevad liikluspinna kohanimed:


Loe veel

Viimsi Õpilasmalev 2014

28.03.2014

Veel on võimalik esitada taotlusi Viimsi Õpilasmaleva teise vahetusse (30. juuni-11. juuli 2014).

Avalduse võib tuua paberkandjal Viimsi Vallavalitsuse infolauda või saata digitaalselt allkirjastatult e-mailile haridus at viimsivv dot ee, taotluse blanketi leiate siit.


Loe veel

Pakendikoti teenuse jätkumine

25.03.2014

AS Eesti Keskkonnateenused lõpetas alates märtsist 2014 Viimsis pakendikoti teenuse osutamise. Edaspidi on Teil võimalik pakendikoti teenuse saamiseks pöörduda Tootjavastutusorganisatsioon OÜ poole, kes jätkab AS-i Eesti Keskkonnateenused poolt lõpetatud teenust soovijatele tasuta. Selleks peavad soovijad täitma "pakendikoti tellimus" ankeedi kodulehel www.tvo.ee. Lisainfo telefonil +372 681 1481.

Samuti on pakendid võimalik viia avalikesse pakendikonteineritesse, mille asukohti Viimsi vallas saab vaadata siit

 

Vanemad Teated
24.01.2014| Tähelepanu!

President Lennart Meri 85.sünniaastapäeva tähistamine toimus 28. märtsil

01.04.2014

EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus ja Rannarahva Muuseumis tähistati 28. märtsil President Lennart Meri 85. sünniaastapäeva.

Sündmusel esines kõnega Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves.


Loe veel

Reedel, 30. augustil avati pidulikult Randvere Kool

02.09.2013

Randvere kool on Viimsi Kooli kolmas õppehoone. Viimsi Kooli visioon, missioon ja põhiväärtused on ühesugused kõigis õppehoonetes.

Avamist tutvustavat filmiklippi saab näha siin.

Fotod Sven Meresmaa: http://www.powerhouse.ee/g/Viimsi/RandvereKool/


Loe veel

Jäätmete kodus põletamine on kahjulik inimesele tervisele ja keskkonnale

12.06.2013

Kindlasti olete kuulnud kedagi väitmas, et tal jäätmeid ei teki. Paljudel ei teki jäätmeid just seetõttu, et nad tegelikult põletavad jäätmed lihtsalt koduahjus või õues lõkkes ära. See saastab keskkonda, on kahjulik tervisele ning seetõttu ei ole seadusega lubatud.

Koduses küttekoldes või lõkkes tohib põletada ainult töötlemata puitu, kiletamata paberit ja pappi. Isegi selliseid kilekotte, millel on märk “PE” või “PP” või tekst “võib põletada” ei tohi kodus ise põletada, sest ka nende põletamine nõuab eritingimusi, mida kodus olevates ahjudes ja kaminates on raske saavutada.


Loe veel

Randvere kool sai nurgakivi

29.04.2013

Loe lähemalt siit

Tulevane Viimsi Lumepark

22.03.2013

Järgmise aasta talvel loodame täiendada Viimsi talispordivõimalusi ka avatava Lumepargiga Lubja mäel.

Vaata tutvustavat videot Lumepargist siit

Korraldatud jäätmeveost Viimsi vallas

20.03.2013

Viimsi Vallavalitsus ja Eesti Keskkonnateenused AS sõlmisid kokkuleppe korraldatud jäätmeveo ja jäätmejaama opereerimise lepingute pikendamiseks kuni 1. märtsini 2014. Korraldatud jäätmeveo lepingu pikendamise kokkuleppe üks punkt sätestab kõikide jäätmemahutite tühjendamise hinna languse 10% alates 1. märtsist 2013. Ühtlasi võrdsustub Prangli saarel kasutatava jäätmekoti tühjendamise hind mandril kasutatava 140 liitrise konteineri tühjenduse hinnaga.
Loe veel

Vanemad Uudised