Facebook
RSS
Print

98. aastane Viimsi vald

24.05.2017

11. mail tähistas Viimsi vald oma 98. aastapäeva ning väärika vanuse täitumisel on õige aeg võtta kokku koduvalla möödunud aasta suurimad arengud.

Viimsi vallavalitsuse ametid ja tütarettevõtted teevad ülevaate suurematest tegemistest ja investeeringutest 2016. aastast kuni 2017. aasta maini.

Majanduslik edulugu portreteerib Viimsi valda maineka aadressina - elamise, kaubanduse, spaa ja vaba aja veetmise kohana. Eesti rahvastiku kahanemise, vananemise ja ruumilise kokkutõmbumise taustal on Viimsi valla elanikkond pidevalt kasvanud. 1. mai 2017 seisuga on Viimsi valda registreeritud 19 257 elanikku. Elanike arvult on Viimsi vald omavalitsuste seas 6. kohal Eestis. 

Viimsi vallas on kaks alevikku ja 19 küla, nendest Prangli saarel on 3 küla ning Naissaarel 4 küla. Viimsi valla elanikest 43,3% elab Haabneeme (5 866) ja Viimsi alevikus (2 284). Suuremad külad on Randvere (1 768), Pärnamäe (1 567) ja Püünsi (1 338). Väikseim on ühe elanikuga Väikeheinamaa küla Naissaarel. Viimsi valla mandriosas on viimastel aastatel elanike arvu kiirem kasv olnud Leppneeme, Pärnamäe ja Muuga külades.

Viimsi valla ruumikorraldusest lähtuvalt on oluline, et elukeskkonna väärtus valla keskuse linnastumisega ei väheneks. Kuna kasvav ehitustihedus on mõjutanud kahte keskset tegurit, mille tõttu Viimsi valda soovitakse kolida – privaatsust ja looduskooslust, siis on oluline neid ka arvestada. Kindlasti on tähtis roll ka rannarahva kultuuri, valla miljöö- ja arhitektuuriliste väärtuste ja merega seotu suuremal tähtsustamisel, mis aitab luua vallale omast unikaalset kohaidentiteeti.

Viimsi Teataja

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS TREV-2 Grupp.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt