Facebook
RSS
Print

26. taasasutamise aastapäeva tänukirjad

21.12.2016

 20. detsembril tähistas Viimsi vald 26. taasasutamise aastapäeva, mille raames anti üle 13 tänukirja ja üks valla autasu „Viimsi vaal“ koos tänukirjaga.

Aastapäeval anti tänukirjad alljärgnevalt:

Viimsi Vallavalitsus tänab:

Nadežda Radvilavicius – MTÜ Viimsi Pensionäride Ühenduse juhatuse esimehe asetäitja aktiivse tegevuse eest MTÜ-s Viimsi Pensionäride Ühendus valla eakatele suunatud ürituste organiseerimisel ja läbiviimisel;

Merilyn Tõnisalu – Kelvingi külaelu edendaja aktiivse tegevuse eest Kelvingi külaelu arendamisel;

Eret Elen Viidakas – Viimsi noorsoopolitseinik märkimisväärse panuse eest toimivate koostöövõrgustike loomisesse Viimsi vallas, sh koostöö arendamisesse noorsoo- ja haridusameti ning sotsiaal- ja tervishoiuametiga;

Marge Tamme – Viimsi piirkonnapolitseinik väga tubli töö eest Viimsis turvalise elukeskkonna loomisel;

Janek Murakas – Viimsi valla noorsoo- ja haridusameti juhataja suure panuse eest Viimsis abipolitseinikuna elukeskkonna turvalisemaks muutmisel;

Alar Mik – Viimsi valla kommunaalameti juhtaja suure panuse eest Viimsis abipolitseinikuna elukeskkonna turvalisemaks muutmisel;

Raul Rink – Vabatahtliku Merepäästeühing MTÜ, juhatuse liige suure panuse eest mereturvalisuse tagamisel Tallinna ja Muuga lahel;

Trivimi Velliste – MTÜ Kindral Johan Laidoneri Seltsi juhatuse esimees aktiivse tegevuse eest Kindral Johan Laidoneri Seltsis ning iga-aastase Kindral Johan Laidoneri Olümpiateatejooksu korraldamise eest;

Ain Pinnonen – Spordiklubi Viimsi HC peatreener suure panuse eest Viimsi käsipalli edendamisel;

Spordiklubi Viimsi HC  meistriliiga võistkond Viimsi/Tööriistamarket – Viimsi eduka esindamise eest käsipallis;

MTÜ Korvpalliklubi Viimsi – rahvusvaheliste ja kohalike korvpalliturniiride korraldamise eest Viimsis;

Andres Kaarmann – Saue abilinnapea Viimsi mälumängu turniiri käivitamise ja korraldamise eest;

Sel aastal 6.juunil toimus Viimsi staadionil tantsuetendus „Sa tule nüüd“. Viimsi Vald tänab korraldajad – suurepärase tantsuetenduse eest Eesti merekultuuri aastal. Tänukirja võtsid vastu: Merike Hindreus, Külli Talmar, Maido Saar, Agne Kurrikoff Herman, Anli Soosaar, Lauri Pihlak, Hele Pomerants.

 

Viimsi Vaal:

Viimsi valla autasu „Viimsi vaal“ ja tänukiri Ita-Riina Pedanikule suure panuse eest Viimsi kultuurielu edendamisel.

Ita-Riina Pedanik on Viimsi valla staažikaim kultuuritöötaja. kohaliku kultuurieluga seotud alates 1983. aastast. Ita-Riina on õppinud Tallinna Georg Otsa nim. Muusikakoolis dirigeerimise ja laulu erialal. Alates 1990. aastast asus ta tööle Viimsi Rahvamajja kunstilise juhi ametikohale, hiljem jätkas direktori asetäitjana ning 2000. aastast alates töötab ta MTÜ Viimsi Huvikeskuse direktorina. Viimsi Huvikeskus on eriline kultuuriasutus, kus koos eksisteerivad väga erinevad huviringid, kultuurisündmused, noorsootöö ja ka meretagune kultuurielu Prangli saarel.

Tunnustatud laulupedagoogina on Ita-Riina osalenud aastaid paljude laste lauluvõistluste züriide töös üle Harjumaa ning mitmelgi korral ka maakondlikul vokaalansamblite võistlusel.

Laulustuudio individuaalõppe juhendamist alustas Ita-Riina 1995. aastal. Aastal 2002 lõi ta väikelaste muusikaringi „Tipsu“ 1-3 aastastele lastele. Tänaseks on saanud sellest kokku

Ita-Riina Muusikastuudio, kus käivad musitseerimas lapsed alates 6 elukuust kuni gümnaasiumi noorteni välja.

Ita-Riina on korraldanud olulisi maakondlikke ja vabariiklikke sündmusi ning on osalenud paljudes valla muusikalides. Ta on ka rahvusvaheliste projektide aktiivne toetaja, vahendaja ja teostaja.