Facebook
RSS
Print

Kohanime määramine Tammneeme ja Metsakasti külas

03.11.2016

Viimsi Vallavalitsus teavitab kohanimede määramisest:

 • Tammneeme külas Randvere teelt algavale ja Tammneeme teega lõppevale nimeta teele on ettepanek määrata liikluspinna kohanimeks Sambla tee.
 • Metsakasti külas Katkuniidu teelt algavale ja Põhja-Karjamaa maaüksusega lõppevale nimeta teele on ettepanek määrata liikluspinna kohanimeks Hiiekivi tee.

Täiendavat informatsiooni ja ettepanekuid saab esitada kuni 02.12.2016 e-posti aadressil estella-marie.koiv[ät]viimsivv.ee või paberil Viimsi Vallavalitsus, Nelgi tee 1.

 

Maamaksust Viimsi vallas 2016. aastal

21.12.2015

Viimsi Vallavolikogu 24.11.2015 määrusega nr 19 kehtestati uued maamaksumäärad, mis hakkavad kehtima alates 01. jaanuarist 2016.a.
Maamaksumäärad on alljärgnevad:
1. Kõikide sihtotstarvete liikide ühtseks maamaksumääraks 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas;
2. Haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 2,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas, mis tuleneb maamaksuseaduse § 11 lõikest 4.

Viide määrusele avaneb siit

Viide Viimsi Teajas avaldatud täiendavale artiklile (vt. lk 5).

Maatoimingud

04.02.2010

 • Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine;
 • Õigusvastaselt võõrandatud maa kompenseerimine;
 • Maa munitsipaliseerimine;
 • Eeltoimingud maa riigi omandisse jätmiseks;
 • Ostueesõigusega maa erastamine;
 • Maareformi seaduse § 22 lõikest 12 sätestatud maa erastamine;
 • Hoonestusõiguse seadmine riigi maale;
 • Katastriüksuste jagamine – piiride muutmine;
 • Katastriüksuste sihtotstarvete määramine;
 • Õiendite väljastamine;
 • Geoeetiliste mõõdistustööde arhiveerimine;
 • Maamaksuga seotud toimingud.