Facebook
RSS
Print

Ehitus

07.10.2014

Ehitamiseks on üldjuhul vajalik saada vallavalitsuselt ehitusluba või kirjalik nõusolek (väikeehitiste puhul suurusega 20-60 m²).

Ehitamine on: 
1) ehitise püstitamine;
2) ehitise laiendamine;
3) ehitise rekonstrueerimine;
4) ehitise tehnosüsteemi või selle osa muutmine või tehnosüsteemi terviklik asendamine;
5) ehitise lammutamine.

Ehitise valmimisel tuleb taotleda vallavalitsuselt kasutusluba - s.o on kohaliku omavalitsuse nõusolek, et valminud ehitis või selle osa vastab ehitisele ettenähtud nõuetele ja seda võib kasutada vastavalt kavandatud kasutamise otstarbele.

Kasutusloa taotlemiseks valmistage ette järgmised dokumendid:

 1. kasutusloa taotlus (taotlus, tehnilised andmed) - vorm www.mkm.ee/et/ehitisregister
 2. Vundamendi mahamärkimise akt.
 3. riigilõiv üksikelamu kasutusloa taotluse läbivaatamise eest
 4. tegelikule olukorrale vastavad joonised või projekt
 5. teenuslepingute koopiad: vesi, kanalisatsioon, elekter, prügi, gaas.
 6. elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus koos mõõdistamise aruandega (annab välja akrediteeritud tehnilise kontrolli teostaja); vt www.eak.ee, sama gaasi kohta (annab välja Inspecta Estonia OÜ).

Teenus on tasuline!

Dokumendid saab ehitusametile tuua vastuvõtu aegadel:

 • esmaspäeviti  14.00–17.30
 • neljapäeviti    09.00–12.00 ja 14.00-17.00

Täpsemate selgituste ja juhiste saamiseks pöördu vallavalitsuse ehitusametisse.

Riigilõiv

Riigilõiv tuleb tasuda Viimsi Vallavalitsuse arvele EE182200221010936477 (Swedbank) või EE111700017002666794 (Nordea pank) 
selgitus: ehitusluba / kasutusluba / kirjalik nõusolek, aadress.

Ehitusloa taotluse läbivaatamine

 • Ehitise püstitamise, rekonstrueerimise või laiendamise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 127,82 eurot ja lisaks 0,31 eurot iga ehitatava ruutmeetri kohta ehitusprojektis fikseeritud ehitise suletud netopinnast arvutatuna.
 • Ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 63,91 eurot, kui ehitusluba taotletakse üksikelamu, suvila, aiamaja või taluhoone püstitamiseks.
 • Ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 31,95 eurot, kui ehitusluba taotletakse:
  1) üksikelamu, korteri, suvila, aiamaja või taluhoone rekonstrueerimiseks või laiendamiseks;
  2) ehitise lammutamiseks.

Kirjaliku nõusoleku taotluse läbivaatamine

Kirjaliku nõusoleku taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 31,95 eurot.

Kasutusloa taotluse läbivaatamine

 • Ehitise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 63,91 eurot, kui eelnevalt on väljastatud ehitusluba ehitise püstitamiseks, laiendamiseks või rekonstrueerimiseks.
 • Ehitise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 31,95 eurot, kui eelnevalt on väljastatud ehitusluba:
  1) üksikelamu, suvila, aiamaja või taluhoone püstitamiseks;
  2) üksikelamu, suvila, aiamaja, taluhoone või korteri rekonstrueerimiseks või laiendamiseks.
 • Ehitise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 8,94 eurot, kui eelnevalt on väljastatud ehitusluba ehitise osaliseks lammutamiseks.
 • Ehitise teenindamiseks vajaliku rajatise või väikeehitise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 7,66 eurot.
 • eelnevates  punktides nimetamata ehitise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 63,91 eurot.

Riikliku ehitisregistri dokumendi väljastamine

Riikliku ehitisregistri andmete kinnitatud väljavõtte väljastamise eest tasutakse riigilõivu 1,27 eurot iga lehekülje eest.

Alus: Riigilõivuseadus, peatükk 17  

Ehitus

Enim loetud
Uuemad teemad

E T K N R L P
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
kogu kuu täna